Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L2104 • Carl Linnaeus to Kungliga Svenska Vetenskapsakademien and Pehr Wilhelm Wargentin, [30 November 1756] n.s.
Dated Undated, but presumably written between in the end of October or November 1756. Sent from Uppsala (Sweden) to Abbeville (France). Written in Swedish.

Min Herre.

Wid denna beskrifning får jag ärhindra att det Auctor kallar Fi och andra Fiken icke är någon binnekematsk, och icke engång med Binne matsken släkt, utan är en Fasciola.

Author söker äfter rommen; äller modren förgäfwes; den finnes helt liten, ej större än liten gürk tierne på sidorne af stenar; alt för allmän.

jag ser för öfrigt af hela rönet ingen ting märkwärdigt.

Author undrar att ingen sedt binneke matsken mer än jag endast; det råder jag icke före, men älliest så är han och funnen i Finland och anteknad i en disputation under H[err] B[iskop] Menander; men helt särskild ifrån Auctors, som finnes i fiskar, och den rätta Túnia.

Nu har jag fått en stor hop rön till hopas för Upsala acter; ifrån Frankrike, Engeland och af wåra naturkunnige, men alla uti Naturalhistorien och Medicinen. woro önskeligit att få något i Mathesi och Astronomien. Kom ihog oss.

Mallet har jag giort först till eleve; ty äfter detta tänker jag ej taga någon annor än den som arbetar.

Nog hade jag rön att sända till Wettenskaps academien, men jag har ingen ritare; detta giör mig en farlig olägenhet.

Må wähl.
Eder trogneste
C[arl] Linnaeus

Kongl[ige]
Wettenskaps Academien
frijbr[ef] Stockholm

upSUMMARY

Linnaeus points out concerning an observation that what the author [unknown author, whose observation was turned down by Linnaeus] calls Fi and others Fiken not is a tapeworm and not even related to it, it is a Fasciola.

The author is looking for the spawn or the mother in vain. It is small as a cucumber seed and can be found on stones.

Linnaeus does not find the observation interesting.

The author wonders why nobody but Linnaeus has seen the tapeworm. It has been found in Finland and described by Carl Fredrik MennanderMennander, Carl Fredrik
(1712-1786). Swedish. Archbishop and
scientist. As bishop of Åbo he
promoted science. A new chair in
chemistry, a laboratory, a botanical
garden were founded at his initiative. A
close friend of Linnaeus. Husband of
Ulrica Mennander and Johanna Magdalena
Mennander. Father of Carl Fredric
Fredenheim. Correspondent of Linnaeus.
.

Linnaeus has received many observations in natural history and medicine for the Royal Society of Sciences at Uppsala [Kungliga Vetenskaps-Societeten i UppsalaKungliga Vetenskaps-Societeten i
Uppsala,
Swedish. The Royal
Society of Sciences at Uppsala was
founded in 1728.
] but nothing in mathematics and astronomy. He begs to be remembered [there was an intermission in the publishing of the Societyís Acta from 1751 to 1772].

Fredrik MalletMallet, Fredrik (1728-1797).
Swedish. Astronomer and mathematician,
professor of mathematics, Uppsala.
has been accepted as Linnaeus student.

Linnaeus has observations which could be sent to the Royal Swedish Academy of Sciences [Kungliga Svenska VetenskapsakademienKungliga Svenska Vetenskapsakademien,
Swedish. The Royal Swedish
Academy of Sciences, Stockholm. Founded
in 1739.
] but he has no draughtsman.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (KVA). [1] [2]

upEDITIONS

1. Svenska arbeten (1878), vol. 1, p. 299-302   p.299  p.300  p.301  p.302.
2. Bref och skrifvelser (1908), vol. I:2, p. 206-208   p.206  p.207  p.208.