Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L2107 • Carl Linnaeus to Carl Alexander Clerck, 26 November 1756 n.s.
Dated 1756 d. 26 Nov.. Sent from Uppsala (Sweden) to Stockholm (Sweden). Written in Swedish.

Edle och Högachtad H[err] Commissarie.

Det omtalte papperet med observationerne är mig aldeles förkommit, doch ärhindrar jag detta.

§ 1. Insecter kallas de insecter som hafwa allenast 2 delar, kropp och maga. Sepia (:vermis:) har äfwenså bolen med kroppen häftad med en smal sträng; doch ej insect. Julus kommer ej öfwer ens med definitionen på insect.

§ 3. Alla Spindlar hafwa 8 ögon, om ej en enda med 6, näml[igen] Lister aran. 74 t. 24. Raj. ins. 32. n. 24. Parisini, som den sedermera examinerat, hafwa aldrig funnit mer än 6 ögon. [ ]

9:de capitlet tyckes intet höra till Spindlar.

§ 24. Munnen på spindlarne är rätt artig. Frisch tyckes äfwen sedt honom.

§ 22. Armarne tyckas tillika wara Antennae.

jag förbl[ifwer]
Högachtad H[err] Commissariens
hörsamste tienare
C[arl] Linnaeus.

Uppsala 1756
d[en] 26 Nov[embris]

upSUMMARY

Not yet available

upMANUSCRIPTS

a. contemporary copy (KVA, Bergius, XI, 146).

upEDITIONS

1. Bref och skrifvelser (1911), vol. I:5, p. 266-267   p.266  p.267.