Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L2154 • Carl Linnaeus to Abraham Bäck, 4 February 1757 n.s.
Dated 1757 d. 4 februar.. Sent from Uppsala (Sweden) to Stockholm (Sweden). Written in Swedish.

Min Kiäreste Broder.

Böhmen har i mitt hus blefwit tills nu på M[in] K[iäre] Br[oder]s recommendation, född men ej giödd.

- Instruction har jag gifwet honom

1. att wara trogen betient i trägården

2. att på arbets timmarne altid wara tillstädes och ej försumma.

3     att i trägården aldrig wara syssellös.

Han har 3 gånger fått af mig redan bannor.

1     för han står och pratar lapperij i orangeriet.

2     för han sofwet till kl. 9, som borde wara i trägården kl. 6.

3     för han ej gått äfter middagen i orangeriet för kl. half tre, som borde där wara kl. 1.

Klagar han på mig, så äro desse mine fehl.

Jag har hit till dags ej kunnat bärga honom annors än i min sons kammare, och som bägge förhindra hwar andra, antydde jag i går honom att söka sig om mat och kamare sielf utom gårds och gaf honom assignation på hundrade daler kopparmynt att där med på 3 månader bärga sig det bästa han kunne, då jag gaf honom hopp, att om han på den tiden wisar sig trogen och flitig, will jag se till att framdeles således kan continueras. Tantum apud me Tua valet commendatio. Vale amicorum optime

serv[us] sincerus
C[arl] Linnaeus

Upsala 1757
d[en] 4 februar[i]

Archiatren
Wählborne H[err] Doctor Baeck
Stockholm

upSUMMARY

Recommended by Abraham BäckBäck, Abraham (1713-1795).
Swedish. Physician, president of the
Collegium Medicum, Stockholm. Close
friend of Linnaeus. Correspondent of
Linnaeus.
, BöhmBöhm, Swedish. Student
of horticulture at the Uppsala
University Botanical Garden.
has been kept by Linnaeus as a gardener until this day. He has been kept and fed but not fattened.

He had been employed as a gardener with orders to be busy in the garden the whole working day.

Linnaeus had accused him of babbling in the greenhouse, of sleeping until 9 o’clock when work was to start at 6, and of starting the afternoon’s work at 2.30 instead of one o’clock.

Linnaeus had been forced to let him share room with his son Carl Linnaeus the YoungerLinnaeus the Younger, Carl
(1741-1783). Swedish. Botanist. Son of
Carl Linnaeus and Sara Elisabet Linnaea.
Brother of Elisabeth Christina, Louisa,
Sara Christina and Sophia Linnaea.
Attended his father’s lectures, had
private tutors (Löfling, Rolander,
Solander and Falk, all Linnaeus’s
students). Demonstrator of botany at
Uppsala. Succeeded his
father.
, which had disturbed them both. Linnaeus had now given him 100 daler kmt and asked him to go and find another place to stay. That sum should keep him in food and lodgings for three months. Linnaeus had also told him to work diligently during these months, in which case Linnaeus could keep him after this time.

Linnaeus does this only because of Bäck’s recommendation.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (KVA, Carl von Linnés arkiv). [1] [2] [3]

upEDITIONS

1. Bref och skrifvelser (1911), vol. I:5, p. 17-18   p.17  p.18.