Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L2165 • Carl Linnaeus to Abraham Bäck, 8 March 1757 n.s.
Dated 1757 d. 8 martii.. Sent from Uppsala (Sweden) to Stockholm (Sweden). Written in Swedish.

Wälborne H[err] Archiater

Som det behagat den allrådande Guden, uti hwars hand menniskiors tider afmätas, att äfter otta dagars toligt utstånden siukdom ifrån en usel, mödosam och orolig werld hädankalla och i det ewiga försätta, min i lifstiden liufwa Son Johannes Linnaeus, som skedde natten emellan d. 6 och 7de sistledne, så har min skyldighet fodrat att detta notificera des hulda fadrar ibland hwilka han förnämbligast borde räkna sin faders ömmaste wän; hwaraf Min K[iäre] Broders nu blifwer frikänd ifrån den obligation hwar till M[in] K[iäre] Broders egen gunstiga lofwen täckts sig förbundit.

jag förbl[ifwer]
Min Kiäreste Broders
lydige tienare
Carl Linnaeus

Upsala 1757
d[ie] 8 martii.

Archiatren
Wälborne H[err] D[octo]r Ab[raham] Baeck
Stockholm

upSUMMARY

Linnaeus tells Abraham BäckBäck, Abraham (1713-1795).
Swedish. Physician, president of the
Collegium Medicum, Stockholm. Close
friend of Linnaeus. Correspondent of
Linnaeus.
that his son Johannes LinnaeusLinnaeus, Johannes (1754-1757).
Swedish. Son of Carl Linnaeus and Sara
Elisabet Linnaea.
has died after being ill for a week.

It was especially important to tell Bäck, who is now free from his obligations as a godfather to the boy.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (KVA, Carl von LinnÚs arkiv). [1] [2] [3]

upEDITIONS

1. Bref och skrifvelser (1911), vol. I:5, p. 22-23   p.22  p.23.