Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L2180 • Carl Linnaeus to Carl Fredrik Mennander, 22 April 1757 n.s.
Dated 1757 d. 22. April.. Sent from Uppsala (Sweden) to Stockholm (Sweden). Written in Swedish.

Högwördige H[err] Doctor och Biskop.

Nu på stunden kom swar från Archiebiskopen att han är färdig hålla consecrationen, om ej annat oförmodeligen kommer i wägen, d[en] 8. Maji nästkommande, som jag ej bort underlåta at notificera; war god och gif mig härpå swar.

jag förbl[ifwer]
Min H[err] Broders
lydige tienare
C[arl] Linnaeus

Upsala 1757
d[en] 22 April

[address]
Kongl. MajtsTroman
Biskopen öfw[e]r Åbo stift
Högwördig H[err] Doctor CarlMenander
Stockholm

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (LS, IX, 275-276). [1] [2] [3]

upEDITIONS

1. Brev från och till C. F. Mennander (1939), vol. 3, p. 324 .