Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L2183 • Carl Linnaeus to Carl Fredrik Mennander, 19 April 1757 n.s.
Dated 19. April 1757.. Sent from Uppsala (Sweden) to Stockholm (Sweden). Written in Swedish.

Högwördige H[err] Doctor och Biskop.

jag war hos Archipater; han är rätt skrabbig. han kunne i dag intet resolvera, men nästa post kommer swar positive. aldrig kan det ske i kyrkian. i stor hast för lectioner.

jag förbl[ifwer]
min heders broders
lydigste tiena[re]
C[arl] Linnaeus

Upsala 1757
d[en]19. april

[address]
K[ong]l. Mts Troman
Biskoppen i Åbo stift
Högwördige H[err] Doct[or] Menander
Stockholm

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (LS, IX, 273-274). [1] [2] [3]

upEDITIONS

1. Brev från och till C. F. Mennander (1939), vol. 3, p. 324 .