Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L2186 • Carl Linnaeus to Kungliga Svenska Vetenskapsakademien, 15 April 1757 n.s.
Dated 1757 d. 15 April.. Sent from Uppsala (Sweden) to (). Written in Swedish.

Min Herre.

Hwar gång jag får se M[in] H[erre]s hand, upfriskas jag med en ny uppmuntran. En så älskad och oförändrad wän; en så nitisk befrämjare af alla rediga wettenskaper är en phoenix i wåra tider, och liksom upväxt af gamal aska.

här föllia efter befallning de begierte piecer. tack för lån af brefwen; jag har nu expedieradt Hasselquistiana; utinam bonis avibus.

Nu är jag färdig att begynna mitt mästerstycke, sådant som det af mig kunnat framkläckas: Systema naturae edit 10ma ; nog har jag upoffrat på det arbete och tid. [— — —][a][a] : ED1 [the end of the letter
omitted by Bergius
]

förbl[ifwer]
Min Herres
lydige tienare
C[arl] Linnaeus.

Upsala 1757 d[en] 15 April[is]

Kunne intet H[err] Osbeck hogkommas af Kongl[iga] Wettenskaps Academien till Ledamot, som upptäkt så mycket uti triplici naturae regno på sin Chinesiska resa; och hwars rese-beskrifning nu tryckes, som äfter alt mitt lilla inseende tyckes wara den enda och första resa, som är rätteligen giord utom Europa, då han determinerat med säkra namn alt det han sedt. Det woro en heder för honom att titulen få kalla sig ledamot af en så lystre Academie. Han har upptakt så många nya örter i Indien, som kan ses af Speciebus plantarum, att man kan stanna i förundran öfwer hans flit.

Det är wähl, att D[octo]r Kiaehler kommer till rätta igen; det war äfwen fatalt med hans samblingar.

upSUMMARY

Linnaeus expresses his great pleasure in receiving a letter from the Secretary of the Royal Swedish Academy of Sciences [Kungliga Svenska VetenskapsakademienKungliga Svenska Vetenskapsakademien,
Swedish. The Royal Swedish
Academy of Sciences, Stockholm. Founded
in 1739.
, i.e., Pehr WilhelmWargentinWargentin, Pehr Wilhelm
(1717-1783). Swedish. Astronomer and
statistician. Secretary of the Royal
Swedish Academy of Sciences since 1749.
Correspondent of Linnaeus.
]. He calls him his beloved and steadfast friend, a zealous supporter of science.

He attaches requested pieces [presumably newly published dissertations] . He thanks for loan of letters and says that he has now dealt with the Fredrik Hasselquist’sHasselquist, Fredrik
(1722-1752). Swedish. Physician and
naturalist, explorer. Studied under
Linnaeus and Lars Roberg 1741-1749. Went
to Egypt, Syria, Palestine, Cyprus,
Rhodes and the island of Chios. Died
near Smyrna. Son of Magnus and Helena
Maria Hasselquist, brother of Andreas
Hasselquist. Correspondent of Linnaeus.
papers [Linnaeus refers to the publishing of Iter Palaestinum eller resa til heliga landetHasselquist, Fredrik Iter
Palaestinum eller resa til heliga
landet
(Stockholm 1757).
].

Linnaeus is now prepared to start to work on his master piece: Systema naturae, 10th editionLinnaeus, Carl Systema
naturae
, 10th edition (Stockholm
1758-1759). Soulsby no. 58.
.

P. S. 1. Linnaeus wishes that the Academy should elect Pehr OsbeckOsbeck, Pehr (1723-1805).
Swedish. Clergyman, botanist explorer.
Studied at Uppsala under Linnaeus
1745-1750. Chaplain on ships of the
Swedish East India Company on voyages to
China. Vicar of Hasslöv (Halland).
Correspondent of Linnaeus.
as a member as he has discovered so many things within natural history on his journey to China; his travel-report is now being printed [Linnaeus refers to Dagbok öfwer en ostindisk resaOsbeck, Pehr Dagbok
öfwer en ostindisk resa åren
1750. 1751. 1752. Med anmärkningar
uti naturkunnigheten, främmande
folkslags språk, seder,
hushållning, m.m. [...] Jämte
12 tabeller och afledne
skepps-predikanten : Toréns
bref
(Stockholm 1757).
], and it is the first and only so far, which has taken place in non-European waters, where he has determined with proper names everything he has observed. He has discovered so many new plants in India, which one can see in the Species plantarumLinnaeus, Carl Species
plantarum
(Stockholm 1753). Soulsby
no. 480.
, that you can only admire his diligence.

P. S. 2. It is good that Mårten KählerKähler, Mårten
(1728-1773). Swedish. Physician, orator
and poet. Studied under Linnaeus and
Nils Rosén von Rosenstein. Served
as physician of the admirality at
Karlskrona. Correspondent of Linnaeus.
has turned up; it was also disastrous [what happened] with his collections.

upMANUSCRIPTS

a. contemporary copy (KVA, Bergius, XIV, 550).

upEDITIONS

1. Svenska arbeten (1878), vol. 1, p. 302-303   p.302  p.303.
2. Bref och skrifvelser (1908), vol. I:2, p. 208-209   p.208  p.209.

upTEXTUAL NOTES

a.
ED1 [the end of the letter omitted by Bergius]