Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L2211 • Carl Linnaeus to Abraham Bäck, 29 June 1757 n.s.
Dated 1757 d. 29 junii. Sent from Uppsala (Sweden) to Stockholm (Sweden). Written in Swedish.

Min fromme Broder.

För gunst wälfägnad och logement aflägger jag all uptänkelig tacksamhet; och beder att min wördnad anmälas likaledes hos nådiga Syster.

Då jag hemkom hade jag flere bref för mig än jag hinner swara på 8 dagar. war god och ej förgiät min commission om Påfoglarne hos fru Schröder.

Har jag glömt min nattmyssa i M[in] K[iäre] Broders säng, så torde jag få den wid något tillfälle.

Obehagelige tider har jag haft från Spanien; den stora Vultur är död.

Nytt intet. jag lefwer och dör

Min kiäraste Broders
lydige dräng
C. Li[nnaeus]

Upsala 1757
d. 29 junii.

Archiatren
Wählborne H[err] Doctor Baeck
Stockholm

upSUMMARY

Linnaeus thanks Abraham BäckBäck, Abraham (1713-1795).
Swedish. Physician, president of the
Collegium Medicum, Stockholm. Close
friend of Linnaeus. Correspondent of
Linnaeus.
for giving him food and lodgings during his visit to Stockholm. Linnaeus also sends his regards to Bäck’s wife [Anna Charlotta BäckBäck, Anna Charlotta
(1737-1767). Swedish. Wife of Abraham
Bäck. Born Adlerberg.
].

On his return, Linnaeus had more letters waiting for him than he can answer during a week.

Bäck should not forget to tell Brita Maria SchröderSchröder, Brita Maria
(1720-1771). Swedish. Wife of Roland
Schröder, born von Schoting.
what Linnaeus had said about the peacocks.

If Linnaeus has forgotten his nightcap in the bed he used with Bäck, he will recover it at a suitable time in the future.

From Spain, Linnaeus has got the sad information that Pehr LöflingLöfling, Pehr (1729-1756).
Swedish. Botanist and explorer. Studied
under Linnaeus. Went to Spain in 1751
and took part in the Spanish expedition
to Venezuela in 1754, where he died.
Correspondent of Linnaeus.
is dead.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (KVA, Carl von Linnés arkiv). [1] [2]

upEDITIONS

1. Bref och skrifvelser (1911), vol. I:5, p. 28   p.28.