Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L2231 • Carl Linnaeus to Abraham Bäck, 12 August 1757 n.s.
Dated 1757 d. 12 Augusti. Sent from Uppsala (Sweden) to Stockholm (Sweden). Written in Swedish.

Wälborne H[err] Archiater, Praeses uti
K[ongliga] Collegio Medico
Min högtärade Kiäraste Broder.

Till en liuf och söt arfwinge, och uti den samma till ett nytt lif, med hwilken H[err] Archiatrens och Wälb[orne] Fruens äkta säng blifwit wälsignad, har jag den ähran aflägga min innerliga gratulation, och tillika hiertligen önska nådiga Fruen fulkomlig restitution, och bägge föräldrarne all hugnad af en så kiär planta.

Då Wälb[orne] H[err] Archiatren täkts räkna mig ibland de hederlige witnen till sin kiäreste Dotters döpelse acht, har skedt mig en besynnerlig ähra, och önskar intet mer än någon sin wara i stånd att tiena en så wälkomen giäst; försäkrar mig och städse skola taga upriktig dehl i hwad öde werlden den lilla fröken täckes tillägga. förblifwer med beständigt estime

Wälborne H[err] Archiatrens
hörsamste tienare
Carl Linnaeus

Upsala 1757
d[ie] 12 Augusti.

upSUMMARY

Linnaeus congratulates Abraham BäckBäck, Abraham (1713-1795).
Swedish. Physician, president of the
Collegium Medicum, Stockholm. Close
friend of Linnaeus. Correspondent of
Linnaeus.
and his wife [Anna Charlotta BäckBäck, Anna Charlotta
(1737-1767). Swedish. Wife of Abraham
Bäck. Born Adlerberg.
] on the birth of a daughter [Margareta BäckBäck, Margareta
(1757-1758). Swedish. Daughter of Anna
Charlotta and Abraham Bäck.
].

Bäck has invited Linnaeus to witness the christening of the child. Linnaeus feels honoured and accepts also the obligations of a godfather.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (KVA, Carl von LinnÚs arkiv). [1] [2]

upEDITIONS

1. Bref och skrifvelser (1911), vol. I:5, p. 29   p.29.