Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L2275 • Carl Linnaeus to Abraham Bäck, 1757 n.s.
Dated . Sent from Uppsala (Sweden) to Stockholm (Sweden). Written in Swedish.

Pro Memoria

D[ominus] D[octor] Kaehler, som måste hufwudstupa ut till Öfwerstl[öjtnant] Rudbeck bad mig berätta, att han med hufwud och händer gierna emottager den tillbudna conditionen.

C[arl] Linnaeus

1757

Archiatren
Wälborne H[err] Doctor Baeck
Stockholm

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (KVA, Carl von LinnÚs arkiv). [1] [2]

upEDITIONS

1. Bref och skrifvelser (1911), vol. I:5, p. 27   p.27.