Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L2286 • Carl Linnaeus to Kungliga Svenska Vetenskapsakademien, [15 July 1757] n.s.
Dated Undated, but written in the Summer of 1757 . Sent from Uppsala (Sweden) to Stockholm (Sweden). Written in Swedish.

M[in] H[erre]

Tusende tack för den lilla Hermelinen, jag har redan fått den; hon är artig.

I detta rön är artigt att denne fogels rätta färg blifwer gohl, då de andre foglar nobilitera sin färg till högre. foglen finnes mycket i norra america, men i Europa ej mer än i Sverige och Norrige.

C[arl] L[innaeus]

Kongl
Wettenskaps Societeten
Stockholm
frijbr[ef]

upSUMMARY

Linnaeus sends thousand thanks for an ermine he has received.

An observation on a bird is benevolently commented upon, and Linnaeus agrees with the author that its colour will turn yellow [Linnaeus refers to Anders Schönberg’s "Anmärkningar om svänska papegojan"Schönberg, Anders
"Anmärkningar om svänska
papegojan, Loxia, linea alarum
duplici alba. Faun. Sv. N.
176
", KVAH, 18 (1757),
139-143.
]. The bird is common in America but can in Europe be found only in Sweden and Norway.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (KVA). [1] [2]

upEDITIONS

1. Bref och skrifvelser (1908), vol. I:2, p. 210   p.210.