Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L2307 • Carl Linnaeus to Carl Gustaf Tessin, 10 February 1758 n.s.
Dated 1758 d: 10 febr.. Sent from Uppsala (Sweden) to Stockholm (Sweden). Written in Swedish.

K[ongl]. Maijts ts och Riksens högsta Man
och Råd,
&c. &c. &c.
Högwälborne Grefwe
Magno mihi Apollini.

EDERS Excellences skarpsyntaste ögon fördristar jag (genom Magister Osbeck) underdån[igast]-ödmiukast underkasta denna första tomen af Systema Naturae.

jag har giort den så kort som i lika tydelighet mig warit mögligt, at lätta ungdomens omkostnad, och bördan för fickan; swarade boken emot mitt arbete och mine trötte stunder, kunne jag hoppas att den ansåges med milda ögon af Den, jag på jordklotet högst wördar.

Mitt förnämsta ändamåhl med denna har warit, at, wid min grift få upprätta det epitaphium, under hwilket får hwila den, som i mörkret såg nakna naturen wid den lampa, på hwilken Hans Excellence Tessin giöt all olian, at min tacksamhet ej måtte slokna med mitt lif, ty papper är varaktigare.

Min hela lycka war at jag fick lefwa den tid, då Eders Excellence upsökte och upväkte snillen, fast enda och allena.

Stackars fädernesland som engång skall med Eders Excellence åter sakna alla Maecenater; då blifwa parnasserne fylde med stumma bilder, och de wakande somna utan aemulation, ty ingen siunger, då ingen hörer.

Så hastigt wettenskaperne itändes hos oss, så hastigt brinna de äfwen af.

De upkommo med Eders Excellence som en comet, men de föllia också Eders Excellence bort; Inbyggarne märka ej war ifrån de kommit, för än orsaken är cesserad, ty

sol non habuit spectatorem, nisi cum deficiat.

jag lefwer och dör
Eders höggrefl[ige] EXCELLENCES
underdån[ige] ödmiukaste
tienare
Carl Linnaeus

Upsala 1758
d[en] 10 febr[uarii]

upSUMMARY

Linnaeus writes to Carl Gustaf TessinTessin, Carl Gustaf
(1695-1770). Swedish. Count, important
politician and patron of science and
art. He supported Swedish artists and
scientists and collected art, books and
natural history objects. He assisted
Linnaeusís career in many ways. Married
to Lovisa Ulrica Tessin. Uncle to
Fredrik Sparre. Correspondent of
Linnaeus.
and informs him that he will send an edition of Systema naturae, 10th editionLinnaeus, Carl Systema
naturae
, 10th edition (Stockholm
1758-1759). Soulsby no. 58.
that will be handed over by Pehr OsbeckOsbeck, Pehr (1723-1805).
Swedish. Clergyman, botanist explorer.
Studied at Uppsala under Linnaeus
1745-1750. Chaplain on ships of the
Swedish East India Company on voyages to
China. Vicar of Hasslöv (Halland).
Correspondent of Linnaeus.
.

This edition has been made short in order to enable the students to buy it.

Linnaeus claims that his intention with the book has been to raise a sepulchred tablet for the last resting-place for "a man who in the darkness saw the nature while His Lordship Tessin played for the cost of oil for the lamp".

Linnaeus praises and thanks Tessin for his support and generosity.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (RA, Tessinska samlingen, Brev till C. G. Tessin, bunt 17, E 5731). [1] [2] [3]

upEDITIONS

1. Svenska arbeten (1878), vol. 1, p. 45-46   p.45  p.46.