Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L2323 • Carl Linnaeus to Kungliga Svenska Vetenskapsakademien, 6 March 1758 n.s.
Dated 6 Martii 1758. Sent from Uppsala (Sweden) to (). Written in Swedish.

Höglärde H[err] Secreter.

Af de härwarande studerande är den fattiga Martin, som M[in] H[erre] lärer kiänna, den enda som räknar för lycka att få tillfälle distinguera sig med resan på Walfisk-fänget, och beder mig recommendera sig hos H[err] Secreteren, som sin Patron.

Nu hålles här på att afskrifwa Loeflingiana med all flit. Hwad säger Salvius, will han uplägga?

Om mina små örtfigurer en gång komma att afstickas, beder jag at de ej graveras af den som giort de sista Hirudines, ty bättre är att de upbrännas.

förbl[ifwer]
Min Herres
lydigste tienare
C[arl] Linnaeus

Upsala d[en] 6 Martii
1758.

upSUMMARY

Linnaeus recommends Anton Rolandsson MartinMartin, Anton Rolandsson
(1729-1785). Swedish. Student of
medicine. Correspondent of Linnaeus.
for the whale ship expedition.

Pehr LöflingísLöfling, Pehr (1729-1756).
Swedish. Botanist and explorer. Studied
under Linnaeus. Went to Spain in 1751
and took part in the Spanish expedition
to Venezuela in 1754, where he died.
Correspondent of Linnaeus.
work is now being copied. What about publishing through Lars SalviusSalvius, Lars (1706-1773).
Swedish. Printer, bookseller, publisher.
Correspondent of Linnaeus.
? [Löflingís work, Iter Hispanicum, eller resa til spanska länderna uti Europa och AmericaLöfling, Pehr Iter
Hispanicum, eller resa til spanska
länderna uti Europa och America

(Stockholm 1758).
was published in 1758].

If Linnaeusís plant figures are to be published [Linnaeus refers to "Tvänne örter, Loeflingia och Minuartia"Löfling, Pehr
"Tvänne örter, Loeflingia
och Minuartia", KVAH 19
(1758), 15-18. Soulsby no. 557.
] they should not be engraved by the person who engraved the Hirudines [Linnaeus refers to the illustration in the article by Torbern BergmanBergman, Torbern (1735-1784).
Swedish. Professor of chemistry,
metallurgy and pharmacy at Uppsala.
Linnaeusís student. Correspondent of
Linnaeus.
, "Afhandling om Iglar"Bergman, Torbern
"Afhandling om Iglar",
KVAH, 18 (1757), 304.
].

upMANUSCRIPTS

a. contemporary copy (KVA, Bergius, XVI, 324). [1] [2]

upEDITIONS

1. Svenska arbeten (1878), vol. 1, p. 308-309   p.308  p.309.
2. Bref och skrifvelser (1908), vol. I:2, p. 215   p.215.