Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L2325 • Carl Linnaeus to Kungliga Svenska Vetenskapsakademien and Pehr Wilhelm Wargentin, 5 March 1758 n.s.
Dated 1758 d. 5 Martii. Sent from Uppsala (Sweden) to Stockholm (Sweden). Written in Swedish.

Höglärde H[err] Secreter.

Af de här warande wet jag ingen som kunne tiena at gå med hwalfisk-skeppen, utom endast den fattiga Martin, som M[in] H[erre] lärer kienna. Han fägnar sig åt ett tillfälle at få blifwa och giöra sig bekant; har därföre budit mig supplicera hos M[in] H[erre] för honom.

Då engång mine figurer på de små örterne skola stickas, beder jag att de ej må graveras af den, som giort de siste Hirudines, ty bättre är att de aldrig stickas.

War gunstig och giör mig en besynnerlig tienst, jag wett H[err] secret[eren] esom oftast går ned i staden och förbij Myntet; war god och stig där in och bed att jag må få den lilla pengen illustrat, som Hans Excellence lätte nylig slå öfwer mig; nämligen att jag får den i silfwer, så många stycken, som löpa för innelykte. War sedan så god och behålt en, till min åminnelse; de andra torde jag få wid tillfälle.

förblifwer med mycken hälsning till nådiga fruen
Min Gynnares
lydige tienare
C[arl] Linnaeus.[a][a] : MS1 [illustrations drawn by
Linnaeus
]

Upsala 1758
d[ie] 5 Martii.

De hålla på att renskrifwa Loeflingiana alt det de hinna. Hwad säger H[err] D[irecteur] Salvius.

upSUMMARY

Linnaeus nominates Anton Rolandsson MartinMartin, Anton Rolandsson
(1729-1785). Swedish. Student of
medicine. Correspondent of Linnaeus.
as candidate for the whale ship tour.

When the figures of the small plants are due to be done [Linnaeus refers to "Tvänne örter, Loeflingia och Minuartia"Löfling, Pehr
"Tvänne örter, Loeflingia
och Minuartia", KVAH 19
(1758), 15-18. Soulsby no. 557.
], Linnaeus begs that it shall not be by the person who did the Hirudines [Linnaeus refers to the illustration in the article by Torbern BergmanBergman, Torbern (1735-1784).
Swedish. Professor of chemistry,
metallurgy and pharmacy at Uppsala.
Linnaeus’s student. Correspondent of
Linnaeus.
, "Afhandling om Iglar"Bergman, Torbern
"Afhandling om Iglar",
KVAH, 18 (1757), 304.
].

Linnaeus asks the Secretary of the Royal Swedish Academy of Sciences [Kungliga Svenska VetenskapsakademienKungliga Svenska Vetenskapsakademien,
Swedish. The Royal Swedish
Academy of Sciences, Stockholm. Founded
in 1739.
, i.e., Pehr WilhelmWargentinWargentin, Pehr Wilhelm
(1717-1783). Swedish. Astronomer and
statistician. Secretary of the Royal
Swedish Academy of Sciences since 1749.
Correspondent of Linnaeus.
] collect for him at the royal mint copies of a medal recently struck [by Carl Gustaf TessinTessin, Carl Gustaf
(1695-1770). Swedish. Count, important
politician and patron of science and
art. He supported Swedish artists and
scientists and collected art, books and
natural history objects. He assisted
Linnaeus’s career in many ways. Married
to Lovisa Ulrica Tessin. Uncle to
Fredrik Sparre. Correspondent of
Linnaeus.
in his honour.

Linnaeus sends his greetings to Wargentin’s s wife [Christina Magdalena WargentinWargentin, Christina Magdalena
(1724 -1769). Swedish. Wife of Pehr
Wilhelm Wargentin. Daughter of crown
equerry Carl Christian Raab. Mother of
Christina Juliana Wargentin, Johanna
Charlotta Wargentin and Wilhelmina
Wargentin.
].

P. S. Pehr Löfling’sLöfling, Pehr (1729-1756).
Swedish. Botanist and explorer. Studied
under Linnaeus. Went to Spain in 1751
and took part in the Spanish expedition
to Venezuela in 1754, where he died.
Correspondent of Linnaeus.
work is now being copied. What is Lars Salvius’sSalvius, Lars (1706-1773).
Swedish. Printer, bookseller, publisher.
Correspondent of Linnaeus.
opinion [about publishing]? [Löfling’s work, Iter Hispanicum, eller resa til spanska länderna uti Europa och AmericaLöfling, Pehr Iter
Hispanicum, eller resa til spanska
länderna uti Europa och America

(Stockholm 1758).
was published in 1758].

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (LS, IX, 214). [1] [2]

upEDITIONS

1. Bref och skrifvelser (1908), vol. I:2, p. 213-215   p.213  p.214  p.215.

upTEXTUAL NOTES

a.
MS1 [illustrations drawn by Linnaeus]