Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L2327 • Carl Gustaf Tessin to Carl Linnaeus, 3 March 1758 n.s.
Dated den 3. Martii 1758.. Sent from Stockholm (Sweden) to Uppsala (Sweden). Written in Swedish.

Wälborne Herr Archiater, Professor, och Riddare.

Ett enda ord, på närgående penning, tålcka min tacksamhet emot Herr Archiatrens och Riddarens wänskap för mig. Jag tänker dem bewisa, men ey afbörda; hwilcket senare ord endast passar sig till hwad tungt och mödosamt är. Min ärkiänslan är mig lätt, dess utöfning min glädie, och den förbindelsen ewärdelig, med hwilcken jag in i döden framhärdar

Wälborne Herr Archiatrens, Professorens och Riddarens
tienstskyldigste och tillgifnaste
tienare
Carl G[ustaf] Tessin

Stockholm den 3. Martii
1758.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (LS, XV, 141-142). [1] [2] [3]