Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L2358 • Carl Linnaeus to Kungliga Svenska Vetenskapsakademien and Pehr Wilhelm Wargentin, 27 June 1758 n.s.
Dated 1758 d. 27 Juni.. Sent from Uppsala (Sweden) to Stockholm (Sweden). Written in Swedish.

Min Gynnare och Wän.

Jag har fått sal[ig] Löflings m[anuscripta] och låtit dem afskrifwa. de med brefwen lära i tryck ej utgiöra öfwer 10 ark, skulle jag tro. Directeuren Salvius har ej papper, Gud wet om han får. Andra tornen af Systemet, 4de af Amoenitates med wåra acter ligga wäntande, at om han får papper, blifwer mer än han hinner skiöta, & fugit irreparabile tempus.

Ty är till min och sal[ig] Loeflings wän min ödmiuka begiäran, at H[err] Secreteren täckes fråga om någor annor Boktryckare woro i stockholm, som hade lust uplägga Loeflingiana i stor 8vo.

Alla desse, så wähl brefwen äro rön, som rönen de aldra accurataste.

jag framhärdar
Min egen Gynnares
lydige tienar[e]
C[arl] Linnaeus

Upsala 1758
d[ie] 27 junii

Kongl Wettenskaps
Academien
Stockholm

upSUMMARY

Linnaeus has received and copied Pehr Löfling’sLöfling, Pehr (1729-1756).
Swedish. Botanist and explorer. Studied
under Linnaeus. Went to Spain in 1751
and took part in the Spanish expedition
to Venezuela in 1754, where he died.
Correspondent of Linnaeus.
manuscripts; they will together with the letters come to no more than 10 sheets [Linnaeus refers to the publishing of Iter Hispanicum, eller resa til spanska länderna uti Europa och AmericaLöfling, Pehr Iter
Hispanicum, eller resa til spanska
länderna uti Europa och America

(Stockholm 1758).
]. Lars SalviusSalvius, Lars (1706-1773).
Swedish. Printer, bookseller, publisher.
Correspondent of Linnaeus.
has no paper. The second part of “Systema” [Linnaeus refers to Systema naturae, 10th editionLinnaeus, Carl Systema
naturae
, 10th edition (Stockholm
1758-1759). Soulsby no. 58.
;the 10th edition was published in two volumes, “Animalia” 1758 and “Vegetabilia” 1759. The third volume, “Mineralia” was never published], 4th of Amoenitates academicaeLinnaeus, Carl Amoenitates
academicae
, I-X (Stockholm
1749-1790). Soulsby no. 1280.
is waiting for paper [the fourth volume was published in 1759].

Could the secretary at the Royal Swedish Academy of Sciences [Kungliga Svenska VetenskapsakademienKungliga Svenska Vetenskapsakademien,
Swedish. The Royal Swedish
Academy of Sciences, Stockholm. Founded
in 1739.
, Pehr Wilhelm WargentinWargentin, Pehr Wilhelm
(1717-1783). Swedish. Astronomer and
statistician. Secretary of the Royal
Swedish Academy of Sciences since 1749.
Correspondent of Linnaeus.
] inquire if some other printer in Stockholm might be willing to publish the Löfling works.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (KVA). [1] [2] [3]

upEDITIONS

1. Svenska arbeten (1878), vol. 1, p. 310   p.310.
2. Bref och skrifvelser (1908), vol. I:2, p. 216-217   p.216  p.217.