Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L2371 • Carl Linnaeus to Kungliga Svenska Vetenskapsakademien, [15 July 1758] n.s.
Dated 1758 d. julii. Sent from Uppsala (Sweden) to ? (). Written in Swedish.

Min Herre och min Wän.

För gunstigt beswär af Loeflingianis tackar jag ödmiukast.

Hans wärk är på samma sätt som Hasselquists; näml[igen] brefwen på swänska, Botaniske observationerne på latin. [— — —][a][a] : MS1 [a part of the letter
omitted by Bergius
]

Wärket blifwer helt kort och näpligen öfwer 10 å 12 ark, men många observationer med korta ord doch lika tydelige.

Hwad mitt arvode angår, skall det ej giöra något object; allenast jag har renskrifningen, den jag betalt arktals, och postp[en]g[a]r wid correcturen betalt; ty det är nödigt att correcturerne öfwersändas på samma sätt som Dir[ecteur] Salvius giort med de af honom uplagde wärk, ty annors är ej mögligt at det kan corrigeras.

jag förbl[ifwer]
Min Herres och wäns
lydigste tienare
C. Linnaeus

upSUMMARY

Linnaeus thanks for attention to the Pehr LöflingLöfling, Pehr (1729-1756).
Swedish. Botanist and explorer. Studied
under Linnaeus. Went to Spain in 1751
and took part in the Spanish expedition
to Venezuela in 1754, where he died.
Correspondent of Linnaeus.
publishing case [Linnaeus refers to the publishing of Iter Hispanicum, eller resa til spanska länderna uti Europa och AmericaLöfling, Pehr Iter
Hispanicum, eller resa til spanska
länderna uti Europa och America

(Stockholm 1758).
].

Löfling’s work is like Fredrik Hasselquist’sHasselquist, Fredrik
(1722-1752). Swedish. Physician and
naturalist, explorer. Studied under
Linnaeus and Lars Roberg 1741-1749. Went
to Egypt, Syria, Palestine, Cyprus,
Rhodes and the island of Chios. Died
near Smyrna. Son of Magnus and Helena
Maria Hasselquist, brother of Andreas
Hasselquist. Correspondent of Linnaeus.
[Linnaeus refers to Iter Palaestinum eller resa til heliga landetHasselquist, Fredrik Iter
Palaestinum eller resa til heliga
landet
(Stockholm 1757).
]; the letters are in Swedish, botanical observations in Latin.

The work is rather short, hardly more than 10 or 12 sheets.

Linnaeus’s remuneration is no problem; only the fees for fair copying and mail charges for sending proofs in the way Lars SalviusSalvius, Lars (1706-1773).
Swedish. Printer, bookseller, publisher.
Correspondent of Linnaeus.
has done.

upMANUSCRIPTS

a. contemporary copy (KVA, Bergius, XVI, 332). [1]

upEDITIONS

1. Svenska arbeten (1878), vol. 1, p. 311   p.311.
2. Bref och skrifvelser (1908), vol. I:2, p. 217   p.217.

upTEXTUAL NOTES

a.
MS1 [a part of the letter omitted by Bergius]
b.
MS1 [there is no date expect for the year]