Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L2377 • Carl Linnaeus to Abraham Bäck, 18 July 1758 n.s.
Dated 1758 d. 18 julii. Sent from Uppsala (Sweden) to Stockholm (Sweden). Written in Swedish.

Min Kiäreste H[err] Broder.

Änteligen har jag fått D[octo]r Brownes Herbarium jamaicense, som jag så länge wäntat, och består af mer än 1000 rare wäxter; kan ej nog undra at alla Engelsmänner låta en så förträfielig americanisk sambling af de raraste örter gå ur sitt land för 100 plåtar. Hwad jag nu har att giöra, kan M[in] K[iäre] Br[oder] sig lätt föreställa. Här finner jag alla de rare wäxter som jag såg hastigast hos Rolander och alla som sal[ig] Loefling beskrifwit. Desse sätta mig så at giöra at jag glömer wänner, anhöriga, hus och fädernesland. jag är nu glad att Salvius ej förr fått papper till andra tornen af Systemet.

nu äro af K[ongliga] Collegio alla Medicinae studiosi tagne till pomeren, både dogelige och odogelige, utan någon selectu.

Skulle M[in] K[iäre] Br[oder] behaga wid tid och tillfälle sända mig D[octo]r […][a][a] : MS1 [the name is not included
in the letter text
]
Miölträn med någon Upsala jacht, giör M[in] K[iäre] Br[oder] mig en besynnerlig gunst.

Om sal[ig] Celsius med mera skall jag skrifwa då jag får rådrum; nu måste jag på Cancelliet om utredning för ett par rusthåll jag har.

Lef wähl. jag är
Min K[iäre] Broders
lydigste tienare
C[arl] Linnaeus

Upsala 1758
d[en] 18 julii

D[octo]r Fornander woro den aldra habilaste practicus att sända ut till armeen, ty han är wan att umgås med siuka.

Archiatren
Wälborne H[err] Doctor Baeck
Stockholm

upSUMMARY

Linnaeus has at last received Patrick Browne’sBrowne, Patrick (1720-1790).
Irish. Botanist who made six voyages to
the West Indies. In 1756 he published
The Civil and natural history of
Jamaica
(1756). Correspondent of
Linnaeus.
herbarium with plants from Jamaica. He had waited a long time. It contains more than 1,000 rare plants, and Linnaeus is surprised that he had been able to buy it from England. Linnaeus now has the plants that he had seen hastily with Daniel RolanderRolander, Daniel (1725-1793).
Swedish. Naturalist and explorer.
Studied at Uppsala University under
Linnaeus. Went to Surinam in 1755-1756.
Correspondent of Linnaeus.
and that Pehr LöflingLöfling, Pehr (1729-1756).
Swedish. Botanist and explorer. Studied
under Linnaeus. Went to Spain in 1751
and took part in the Spanish expedition
to Venezuela in 1754, where he died.
Correspondent of Linnaeus.
had described. Linnaeus forgets everything else and is glad that Lars SalviusSalvius, Lars (1706-1773).
Swedish. Printer, bookseller, publisher.
Correspondent of Linnaeus.
has not got paper for part 2 of the Systema naturae. [Linnaeus refers to the Systema naturae, 10th editionLinnaeus, Carl Systema
naturae
, 10th edition (Stockholm
1758-1759). Soulsby no. 58.
; the 10th edition was published in two volumes, “Animalia” 1758 and “Vegetabilia” 1759. The third volume, “Mineralia” was never published].

All the medical students have been sent to Pomerania by the Collegium medicum, without regard of their qualities.

Linnaeus asks Abraham BäckBäck, Abraham (1713-1795).
Swedish. Physician, president of the
Collegium Medicum, Stockholm. Close
friend of Linnaeus. Correspondent of
Linnaeus.
to send him a specimen of Arbutus unedo, grown by Dr [the name is not written down], by boat.

Linnaeus has more to write, about the late Olof CelsiusCelsius, Olof (1670-1756).
Swedish. Orientalist and theologian,
professor at Uppsala. Botanist and plant
collector, benefactor of Linnaeus.
Correspondent of Linnaeus.
and other things, but he has not time just now, for he must go to the secretariat to attend to some matter concerning his farms.

P.S. Linnaeus mentions Anders Magnus FornanderFornander, Anders Magnus
(1715-1794). Swedish. Student of
Linnaeus. Defended the dissertation
Herbationes Upsaliensis pro
exercitio under Linnaeus in 1753, and
another pro gradu under Samuel
Aurivillius in 1758. Physician to the
poor in Stockholm. [Source:Sandermann
Olsen]
as the doctor most suitable to send to the army. He is very used to dealing with sick people.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (KVA, Carl von Linnés arkiv). [1] [2] [3] [4]

upEDITIONS

1. Bref och skrifvelser (1911), vol. I:5, p. 52-53   p.52  p.53.

upTEXTUAL NOTES

a.
MS1 [the name is not included in the letter text]