Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L2403 • Anna Christina Lagerberg to Carl Linnaeus, 25 September 1758 n.s.
Dated 25 September 1758. Sent from Stockholm (Sweden) to Uppsala (Sweden). Written in Swedish.

StocKholm d[en] 25 September 1758.

Hög Ädle och Höglärde Herr Proffessor
ArKiator och Riddare,

Med påsten i Går fick iag dessa båda matkar, di lefde när di kom hit iag wet intet om Upsala climatet är dem mindre eller mer Favorabelt; emot frost äro de nog tåliga, tÿ effter wår betients berätttelse, hafwer twenne nattfroster eij förmått döda dessa odjur.

Förlåt mig Herr Proffessor at iag skickar ehr mångfotade studenter, torde henda at hos dem finnes mere stadighet än hos di tvåfotade.

Min k[iäre] Man ber mig anmähla dess compliment.

jag förblifwer,
Hög Ädle och Höglärde Herr
Proffessorns ArKiatorns och Riddarens
Hörsamma Tienarinna
A[nna] C[hristina] Lagerberg.

upSUMMARY

Not yet available

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (LS, VIII, 344-345). [1] [2] [3]