Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L2410 • Carl Linnaeus to Carl Gustaf Tessin, 19 September 1758 n.s.
Dated 1758 d. 19 Sept.. Sent from Uppsala (Sweden) to (). Written in Swedish.

Min nådigste Herre.

Ändtligen får jag ega den nåden att öfwerlemna speci- fication på de länge lofwade disputationer, som blef upskiuten af det 2ne giort henne och den ena siuknat efter den andra.

Så snart Eders Höggref[lige] Excellence får tid att utmärka dem, skola de öfwersändas till Stockholm, ty onödigare kram har jag icke i min lilla samling.

Kramer har utgifwit en liten bok, som han kallar Flora Austriae inferioris, uti hwilken han vid slutet specificerar sine inländske diur, der han visar sig vara stark kännare af foglar.

Brisson har utgifwit en kort historia om Animalia quadrupedia i 4to på latin och fransyska; boken är tämmelig[en] god, men felet är, att han trott Seba och andra authorer, hwaraf han under differente rubriquer ofta har ett och samma creatur flere gånger, utan att känna sine sielf.

Den allsmächtige Guden uppehälle Eders Excellences krafter och låte mig sent sakna den, jag bör all min glädie här i werlden.

Jag förblifwer med odödlig diup wördnad
Eders Höggref[lige] Excellences
underdån[ige] ödmiukaste tienare
Carl Linnaeus.

Upsala 1758 d[en] 19 sept[embris]

upSUMMARY

Linnaeus writes to Carl Gustaf TessinTessin, Carl Gustaf
(1695-1770). Swedish. Count, important
politician and patron of science and
art. He supported Swedish artists and
scientists and collected art, books and
natural history objects. He assisted
Linnaeusís career in many ways. Married
to Lovisa Ulrica Tessin. Uncle to
Fredrik Sparre. Correspondent of
Linnaeus.
and encloses his approval of the two dissertations that had been promised but delayed for different reasons [see also Linnaeus to Carl Diedric EhrenpreusEhrenpreus, Carl Diedric
(1692-1760). Swedish. Count,
Councillor, Chancellor of Uppsala
University. Correspondent of Linnaeus.
the same dayLetter L2411].

Linnaeus will send them to Tessin in Stockholm, because as soon as they had been examined as he has no space for such unnecessary stuff in his small collection

Linnaeus informs Tessin that Wilhelm Heinrich KramerKramer, Wilhelm Heinrich
(?-1765). German. German-born Austrian
botanist and physician. Military surgeon
at Bruck a. Leitha. Correspondent of
Linnaeus.
has published a small book called Flora Austriae inferioris [Linnaeus refers to the Elenchus vegetabilium et animalium per Austriam inferiorem observatorumKramer, Wilhelm Heinrich
Elenchus vegetabilium et animalium
per Austriam inferiorem observatorum

(Vienna and Prague 1756).
] in which he specifies the local animals and where he also proves to have a very good knowledge of birds.

Mathurin Jacques BrissonBrisson, Mathurin Jacques
(1723-1806). French. Physicist and
geologist, professor in Paris.
has published a short history of Animalia quadrupedia [Linnaeus means Brissonís Regnum animaleBrisson, Mathurin Jacques
Regnum animale in classes IX
distributum, etc.
(Paris 1756).
in Latin and in French. Linnaeus considers the book to be fairly good, but he remarks that Brisson has believed Albert Seba Seba, Albert (1665-1736).
Dutch. Pharmacist and collector of
natural history specimens, Amsterdam.
and other authors and that this means that he has described the same animal several times under different headlines.

upMANUSCRIPTS

a. original (Present whereabouts unknown).

upEDITIONS

1. Svenska arbeten (1878), vol. 1, p. 49-50   p.49  p.50.