Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L2419 • Carl Linnaeus to Abraham Bäck, 5 September 1758 n.s.
Dated 1758 d. 5 septembr.. Sent from Uppsala (Sweden) to Stockholm (Sweden). Written in Swedish.

Wälborne H[err] Archiater
Min Kiäreste H[err] Broder

Hembäres till Min kiäre Broder och nådiga Fru Syster hela famnen full med tacksäjelser för långsam giästning, och mycken wälfägnad, så altid till förene, som nu senast osägeligen. jag fick fägna mig af Min K[iäre] Broders liufwa omgänge, hederliga hus, många wälgierningar. När skal wähl den dagen dagas för mig att jag än en gång fingo i min hydda se så önskade gäster.

jag kom hem i mörkningen och fant mina i sält och förnögdt tillstånd; och fick hugna mig åt min gumma, fast än icke så många possar som Min K[iäre] Broder fick af sin.

Lätt mig wetta huru det går med lilla guddottren; jag tager altid dehl uti M[in] K[iäre] Broders liuft och ledt.

Min wördnad anmäles till nådiga fru Syster, från den som har den ähran framhärda

Min kiäreste H[err] Broders
ödmiuke tjenare
C[arl] L[innaeus]

Upsala 1758
d[ie] 5 septembr[is]

Archiatren
Wälborne H[err] Doctor Baeck
Stockholm

upSUMMARY

Linnaeus thanks Abraham BäckBäck, Abraham (1713-1795).
Swedish. Physician, president of the
Collegium Medicum, Stockholm. Close
friend of Linnaeus. Correspondent of
Linnaeus.
for having kept him as a guest during his visit to Stockholm. He hopes that Bäck will visit him in Uppsala in return.

Linnaeus got home late in the afternoon and found his family all well. He enjoyed the company of his wife [Sara Elisabet LinnaeaMoraea, Sara Elisabet
(1716-1806). Swedish. Linnaeus’s wife.
Daughter of Johan Moraeus and Elisabet
Hansdotter Moraea. Mother of Carl
Linnaeus the Younger and of Elisabeth
Christina, Louisa, Sara Christina and
Sophia Linnaea.
], although he did not get as many kisses as Bäck got from his wife [Anna Charlotta BäckBäck, Anna Charlotta
(1737-1767). Swedish. Wife of Abraham
Bäck. Born Adlerberg.
].

Linnaeus wants to know how his goddaughter [Margareta BäckBäck, Margareta
(1757-1758). Swedish. Daughter of Anna
Charlotta and Abraham Bäck.
] is. He is very interested in both the good and the bad.

The letter concludes with regards to Bäck’s wife.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (KVA, Carl von Linnés arkiv). [1] [2] [3]

upEDITIONS

1. Bref och skrifvelser (1911), vol. I:5, p. 54   p.54.