Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L2428 • Johannes Burman to Carl Linnaeus, 29 October 1758 n.s.
Dated 29 Oct. 1758. Sent from Amsterdam (Netherlands) to Uppsala (Sweden). Written in Latin.

Nobilissimo & Doctissimo Viro,
Carolo Linnaeo, Equiti
& Professori Celeberrimo,
S[alutem] D[icit]
Joannes Burmannus.

Ante binos tresve dies Tuas obtinui mihi aeeeptissimas litteras, e quibus laetus cognovi Capenses meas plantas tibi gratas fuisse, quarumque nomina communicata et sedulo adnotata obstrictum me Tibi denuo reddunt. En iterum aliquid novi, quod Tibi haud minus displiciturum spero, quod eodem ex loco productum elegantissimum est:

Praeterito enim anno, quum Societatis vestrae honorificae membrum fuerim constitutus, mihi scripseras et indicaveras, decere novam quamdam cum ea communicare plantam, de qua saepius jam cogitaveram, sed dignam satis materiem invenire vel observare nondum potueram, donec hacce aestate sese in praedio meo obtulerit Bulbus Capensis florens, quem quidem antea saepius florentem videram, sed aliis implicitus negotiis non rite observaveram, donec hunc attente inspiciens admirarer peculiarem florendi modum; in characterem itaque attente inquisivi, detexique mirabilem sane, et ab omnibus mihi cognitis bulbosis diversum; composui itaque, quantum tempus horis subsaecivis permiserit, ipsius descriptionem, indolem, veramque ipsius plantae naturam, quae si Tibi arrideat, dignamque censeas, ut doc- tissimae vestrae Societati dedicetur, meo nomine cum submissa salutatione eam ipsi offeras, quaeso, sique quaedam minus recte dicta censeas, atque in charactere minus ample explorata deprehendas, pro Tuo genio et sagaci dexteritate ea vel mutes vel omittas, uti tibi justum videbitur; Denominationen a primario ipsius authore desumere oportebat, quum hic singularis vir peculiarem quoque in ipsius memoriam mereretur plantam, quam in ipsius honorem nondum denominatam inveneram.

O utinam nobis liceret per unum alterumve diem colloqium ac veterem exercere praesentes amicitiam, praeterquam enim, quod collectio Exoticarum mearum duplo vel triplo auctior sit, quam quum apud me degeres, ostendere tibi jam possem, de quo sane obstupesceres, thesaurum, quem hocce mense obtinui ab amico veteri hocce anno ex Indiis reduce, qui ibi per 24 annos moratus fuit, summusque fuit Botanophilus, et in ora Coromandela dicta inprimis collegit omnes medicatas plantas, quas singulas cum brevi descriptione partium et usu medico mihi non tantum obtulit, sed insuper donavit splendidissimas et plurimas sane accurate depictas in charta maxima plantas istius regionis ultra ducentas, quae collectio ipsi ad minimum constitit 600 florenis Hollandicis.

Cum honestissimo Juvene, filio archiatri quondam vestri Rudbeck, si bene recordor, eam pervolvi; hic tibi plura de ea poterit commemorare, tradetque suo adventu fasciculum sextum cum parva cista, cui in fictili imposui floriferam spatham Ferrariae meae, ut eam cum charactere, quem jam Tibi simul mitto, conferre posses, non desperans, quin convenientes inter sese reperias.

Addidi flores Iris Uvariae seu Aloes aquaticae.

Quid Tibi de nostris porro dicam ac respondebo Botanicis; dormire videntur; nequicquam enim de iis audio, immo, in tota Academia Ultrajectina ne unicum quidem exemplar plantarum Americanarum divendere potuit Bibliopola, ita ut ibi langueat Botanica. Quod jam attinet ad missa Tibi mea exemplaria istius operis, primum doleo, quod sexti fasciculi exemplaria oberraverint, nec facile recuperari poterint; coactus itaque ero, denuo ea transmittere; nolui vero, Honeste Vir, ut tu ipse divenderes, sed putavi te alicui Bibliopolae traditurum, ut is illa divenderet, sed si forsan apud Vos occurrant Viri Botanophili, qui ista cuperent, ea tum ipsis, si ita placeret, obferres.

Tu itaque, Vir officiosissime, ea tractas ac si Tua essent, sique Bibliopola superflua velit mutuare cum Tuis novis operibus justo valore, per me licet, totam rem Tibi commendo & credo.

Nil porro Operum tuorum accepi, nec quicquam novi tecum communicandum scio, et forte jam tibi nimis molestus fui ac Te detinui.

Uxor mea debilissimo in statu versatur, novo iterum incommodo obruta, incontinentia nempe urinae, quae ipsi per noctem molestissima totumque fere impedit somnum.

Ego cum Filio meo Med[icinae] Candidato pancratice valemus, sique novas forte Geraniorum species quadam ex regione obtinueris, communices, quaeso, eas, cum de illis specimen suum Academicum elaborare aggreditur, ut antea indicavi.

Valeas porro, Vir Amicissime, cum splendidissima Tua familia, nec Tibi detrectes continuare Botanicum nostrum commercium tam jucundum nec minus utile; Amicis enim inservire, posteritatique usui esse candidi viri voluptas.

Valeas iterum meque amas!

Dabam Amst[elodami] 29 Oct[obris] 1758.

a Monsieur
Monsieur Charles Linnaeus
Professeur tres Celebre
a

upSUMMARY

Johannes BurmanBurman, Johannes (1707-1779).
Dutch. Botanist, professor of medicine
in Amsterdam. Close friend of Linnaeus.
Correspondent of Linnaeus.
is pleased to see that his Cape plants interested Linnaeus and is grateful for the names.

Last year when Burman was elected member of the Royal Society of Sciences [Kungliga Vetenskaps-Societeten i UppsalaKungliga Vetenskaps-Societeten i
Uppsala,
Swedish. The Royal
Society of Sciences at Uppsala was
founded in 1728.
], Linnaeus told him that he had to make a description of a new plant. Now he has found a flowering Cape bulb, different from all other Cape bulbs he knows. If it pleases Linnaeus and if he finds it worthy, Burman asks him to offer it to the Society. The plant should be named after its first discoverer and this man deserves a plant in memory of his name.

Burman wishes that Linnaeus would be with him for one or two days like he used to be, and have friendly talks and look at his collection of exotic plants, now two or three times larger than previously. He would show Linnaeus a treasure that he received this month from an old friend returning from India, where he had stayed for 24 years. He collected particularly medical plants from the Coromandel Coast. He offered it to Burman with descriptions and excellent illustrations of plants from that region.

Burman went through this collection together with a young man, thought by Burman to be the son of Olof RudbeckRudbeck, Olof (1660-1740).
Swedish. Professor of medicine,
botanist, ornithologist, travelled in
Lapland. Linnaeusís teacher.
. This young man can tell Linnaeus about the collection and will bring the sixth fascicle [Burman refers to the Plantarum Americanarum fasciculus primus[-decimus]Plumier, Charles Plantarum
Americanarum fasciculus primus[-decimus]
continens plantas, quas olim C.
Plumierius [...] detexit, eruitque,
atque in insulis Antillis ipse depinxit.
Has primum in lucem edidit, concinnis
descriptionibus & observationibus,
aeneisque tabulis illustravit J.
Burmannus
(Amsterdam 1755-1760).
] and a small box with flowers and a description.

Burman answers Linnaeus that Dutch botanists seem to be asleep. He hears nothing from them and the bookseller in Utrecht has not sold one copy of Burmanís Plantarum Americanarum fasciculus primus[-decimus].

Burman did not mean that Linnaeus should take upon himself to sell Burmanís books but forward them to some bookseller.

Burman hopes that he has not detained and troubled Linnaeus.

Burmanís wife [Adriana BurmanBurman, Adriana (-1759).
Dutch. Wife of Johannes Burman, mother
of Nicolaas Laurens Burman and Johanna
Elizabeth Burman.
] is very weak, now also suffering from incontinence which prevents her from sleeping during the night.

Burman and his son [Nicolaas Laurens BurmanBurman, Nicolaas Laurens
(1734-1793). Dutch. Professor of
botany. Linnaeusís pupil in Uppsala in
1760. Correspondent of Linnaeus.
] are well. If Linnaeus has some new species of Geranium, Burman asks him to send them. His son is going to write his thesis about Geranium, as Burman has mentioned earlier [Nicolaas Laurens Burmanís Specimen botanicum de geraniisBurman, Nicolaas Laurens
Specimen botanicum de geraniis
(Leiden 1759).
was published in 1759].

Burman asks Linnaeus not to abandon his botanical commerce.

upMANUSCRIPTS

a. (LS, II, 436-437). [1] [2] [3]

upEDITIONS

1. Bref och skrifvelser (1943), vol. II:2, p. 131-132   p.131  p.132.