Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L2429 • Carl Linnaeus to Kungliga Svenska Vetenskapsakademien and Pehr Wilhelm Wargentin, 28 October 1758 n.s.
Dated 1758 d. 28 octo[bris]. Sent from Uppsala (Sweden) to Stockholm (Sweden). Written in Swedish.

Min Gynnare.

jag sände för någon tid sedan några figurer på små örter, som woro tagne af dem som upwuxit af sal[ig] Loeflings frön ifrån Spanien.

war god och sänd mig dem till bakas, så will jag skicka andra i deras ställe, ty jag tycker att desse skulle aldra bäst pryda sal[ig] Loeflings egit wärk, som nu tryckes och snart går till slut.

Om M[in] H[erre] hade något bref af honom utifrån, så lät mig det få äfwen att insättas i hans posthuma.

förbl[ifwer]
Min Herres
lydige tienar[e]
C[arl] Linnaeus.

Upsala 1758
d[ie] 28 octo[bris].

K[onglige]
Wettenskaps Academien
Stockholm
frijbr[ef]

upSUMMARY

Linnaeus had sent figures of plants grown on seeds in Spain from the late Pehr LöflingLöfling, Pehr (1729-1756).
Swedish. Botanist and explorer. Studied
under Linnaeus. Went to Spain in 1751
and took part in the Spanish expedition
to Venezuela in 1754, where he died.
Correspondent of Linnaeus.
to the secretary at the Royal Swedish Academy of Sciences [Kungliga Svenska VetenskapsakademienKungliga Svenska Vetenskapsakademien,
Swedish. The Royal Swedish
Academy of Sciences, Stockholm. Founded
in 1739.
, Pehr Wilhelm WargentinWargentin, Pehr Wilhelm
(1717-1783). Swedish. Astronomer and
statistician. Secretary of the Royal
Swedish Academy of Sciences since 1749.
Correspondent of Linnaeus.
].

Linnaeus intends to send some other which would do better justice to Pehr Löfling’s, work, soon to be published [Linnaeus refers to Iter Hispanicum, eller resa til spanska länderna uti Europa och AmericaLöfling, Pehr Iter
Hispanicum, eller resa til spanska
länderna uti Europa och America

(Stockholm 1758).
].

Linnaeus asks if Wargentin has any letter from Löfling which he would like to include in the posthumous publication [there are no letters from Löfling to Wargentin in this work].

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (KVA). [1] [2]

upEDITIONS

1. Svenska arbeten (1878), vol. 1, p. 317-318   p.317  p.318.
2. Bref och skrifvelser (1908), vol. I:2, p. 222   p.222.