Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L2434 • Carl Linnaeus to Abraham Bäck, 20 October 1758 n.s.
Dated 1758 d. 20 octobr.. Sent from Uppsala (Sweden) to Stockholm (Sweden). Written in Swedish.

Min Kiäraste Broder.

Min K[iäre] Broders Parentation öfwer sal[ig] Hasselquist har jag nu noga läsit. M[in] K[iäre] Br[oder] har fägnat hans manes med sista ärotiensten ibland de dödeliga. M[in] Br[oder] har owäldugt upspikat hans namn och ärominne högst ibland stiernorna. Min Br[oder] har gifwit honom fruckten af all sin möda och arbete, och äfwentyr. hwar rad witnar om den rena och oskrymtada wänskap Arch[iater] Baeck hyste för sin Linnaeus uti deras tid. M[in] Br[oder] har strödt blomster på hans tillslutna och min öpna graf. Gud löne Eder.

jag förbl[ifwer]
Min såtaste Broders
lydigste tienare
C[arl] Linnaeus

Upsala 1758
d[en] 20 octobr[is]

Monnier har blifwit Professor äfter Anton Jussieu.
B[ernard] Jussieu har hela sommaren dragit[s] med ophthalmie, att han fruktat blifwa blind, och lämnar demonstrators syslan åt Adanson.

Archiatren
Wälborne H[err] Doct[or] Baeck
Stockholm

upSUMMARY

Linnaeus has read Abraham Bäck’sBäck, Abraham (1713-1795).
Swedish. Physician, president of the
Collegium Medicum, Stockholm. Close
friend of Linnaeus. Correspondent of
Linnaeus.
oration in honour of Fredrik HasselquistHasselquist, Fredrik
(1722-1752). Swedish. Physician and
naturalist, explorer. Studied under
Linnaeus and Lars Roberg 1741-1749. Went
to Egypt, Syria, Palestine, Cyprus,
Rhodes and the island of Chios. Died
near Smyrna. Son of Magnus and Helena
Maria Hasselquist, brother of Andreas
Hasselquist. Correspondent of Linnaeus.
, and he praises Bäck for his text that with impartiality gives Hasselquist a place among the most prominent men. The oration also bears witness to Bäck’s friendship with Linnaeus, so it honours them both, although Linnaeus’s grave is still open [Linnaeus refers to the Åminnelse-tal öfver kongl. vetensk. academiens framledne ledamot, medicinae-doctoren herr Fredric HasselquistBäck, Abraham
Åminnelse-tal öfver kongl.
vetensk. academiens framledne ledamot,
medicinae-doctoren herr Fredric
Hasselquist, hållit för
kongl. vetenskaps academien den 6 maji,
år 1758
(Stockholm, 1758).
].

P.S. Linnaeus reports that Louis Guillaume Le MonnierLe Monnier, Louis Guillaume
(1717-1799). French. Physician and
naturalist. Professor of botany at the
Jardin des plantes in Paris. Personal
physician of Louis XV. Correspondent of
Linnaeus.
has succeeded Antoine JussieuJussieu, Antoine de
(1686-1758). French. Botanist,
professor of botany, Paris. Brother of
Bernard and Joseph de Jussieu. Joseph
Pitton de Tournefort’s successor. Uncle
of Antoine Laurent de Jussieu.
Correspondent of Linnaeus.
and that Bernhard de JussieuJussieu, Bernard de
(1699-1777). French. Professor of
botany, brother of Antoine and Joseph de
Jussieu. Demonstrator at the Jardin des
plantes. Sébastien Vaillant’s
successor. Uncle of Antoine Laurent de
Jussieu. Correspondent of Linnaeus.
has troubles with his eyes, so that he has left to Michel AdansonAdanson, Michel (1727-1806).
French. Botanist. Travelled in Senegal.
An opponent of Linnaeus. Correspondent
of Linnaeus.
the position of demonstrator.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (KVA, Carl von Linnés arkiv). [1] [2]

upEDITIONS

1. Bref och skrifvelser (1911), vol. I:5, p. 55-56   p.55  p.56.