Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L2456 • Carl Linnaeus to Abraham Bäck, 22 December 1758 n.s.
Dated 22 Decembr. 1758. Sent from Uppsala (Sweden) to Stockholm (Sweden). Written in Swedish & Latin.

Min Kiäreste Broder.

Tack för angenämt bref. jag tänkte M[in] B[roder] skolat warit på Ulricksdahl; jag tänkte älliest få M[in] K[iäre] B[roder] till mig i juhl på ett par dagar. Gud hielpe fru Syster; stackars fruentimber de stå illa ut och måste så ofta kläda blodige särkar. Herren Gud stå henne bij. laga nu för alt at M[in] B[roder] får en beskedelig och ren amma, att M[in] B[roder] ej behöfwer byta och at barnet må få dij hela 2 åhren; laga att amman ej tages för gammal.

Nu min hiertans Broder är jag hängfärdig. jag har altid frucktat för skuld, som för ormar; men måste nu dansa på chatelet, det jag ej hade tänkt. detta giör mig antingen grå i förtid äller med barn wåltagen.

i betraktande af mina små barn kiöpte jag i höstas ett litet sätterie wid Upsala allenast för 40000 d[aler]; för några dagar blef en hehl by närgränsande af 5 hela heman och torp ledig äller till salu för 40000 d[aler]; äfwen den samma; jag wågade en kup och kiöpte den, men måste sättia mig i skuld för 20,000 d[aler] kpmt. få se om äller huru snart jag kan utreda mig, som måste lefwa af profession utan accidentier; Nu hielper hwarken correspondence äller nytt in re literaria; jag är ifrån landet löst, ankaret är lyftat, jag måste segla, får se huru jag finner hamn. 200 tunnor säd får jag i skatt, men 4 ryttare i Krigs tider wille och något säga.


- jag har haft bref från Ortega i Madrit.
från Bernades med rön om foglar
från Giowan om insecter från provance
Trewens herliga figurer illuminerade.
Hans collega har sänt mig inlagde örter och frön.
Miller har sändt mig en hop capska lökar.
Äfwen Burmannus capska lökar

Gorter har sänt mig frön af ett nytt slags Rhabarber foliis palmatis, som aldrig warit sedt och tyckes komma närmast till Bruns och de andras Rhabarber som beskrifwits på china resan, men han beklagar att de aldrig utom den första orten fått mogna frön, som welat gro; jag sådde hans eländiga frön i en kruka, och de äro redan upwuxne

men alt detta hielper intet at afplåna miné synder och min skuld.

Åfwen af Guettard hade jag ett höfligt bref.

Scribo hodie ad Ortegam, petoque ab eo catologum plantarum Herbarii Loeflingii in Museo Regio asservati, ut obtineam veram floram et perfectam Madritensem.

Deposui apud Te, ultimo dum mihi dulcis hospes eras, floram Svecicam alterius editionis deponendam apud Legatum Regn[i] Ruthenum ad D[ominum] Arch[iatrum] Gorter deferendam; an miseris quaeso respondeas.

Respondí de D[omi]no Julin ni fallor, urget ignaviam D[omini] D[octoris] Kaehleri quod praesens nec eum adierit, nec datas pecunias subscripserit, et promittit pecunias quam primum Kaehlerus accedat et resignet stipendium, underskrifwer och quitterar räkningarne.

Devotissima mea officia quaeso dicas Praesidi nostro illustrissimo, excellentissimo, sapientissimo, Doctissimo, mititissimo, quem colimus omni sacra veneratione; ejus sanitatem restituat D[eus] T[er] O[ptimus] M[aximus]

heri resignavimus Lectiones, quas nos per aliquod temporis totos tenuere.

Loeflingi opus jam absolutum est et alter systematis tomus prelum subiit.


Sint Tibi cum Tua faustissimae feriae.
Tui


Upsale. d. 22 Decembr.
sincerus cultor
1758.
C Linnaeus.

Archiatren
Wälborne Herren
H[err] Doctor Baeck
Stockholm.

upSUMMARY

Linnaeus thanks Abraham BäckBäck, Abraham (1713-1795).
Swedish. Physician, president of the
Collegium Medicum, Stockholm. Close
friend of Linnaeus. Correspondent of
Linnaeus.
for a nice letter [this letter has not come down to us]. Linnaeus thought that Bäck had been at Ulriksdal.

Linnaeus feels compassion for Bäck’s wife [Anna Charlotta BäckBäck, Anna Charlotta
(1737-1767). Swedish. Wife of Abraham
Bäck. Born Adlerberg.
], who is about to bear a child. Linnaeus hopes God will help her and that Bäck will find a clean wet-nurse who can stay for two full years.

Linnaeus, who has always been afraid of debts, has borrowed money, 20,000 daler in copper, to buy the village close to Hammarby. He had bought Hammarby during last autumn, but now the adjoining village was for sale for 40,000, and Linnaeus bought it too. He is rather nervous about the future, and he has to see that he has an income. – The village gives 200 barrels of corn each year, but he has to put up four cavalrymen during wartime, and that will mean some expense.

Linnaeus has had some foreign mail. From José OrtegaOrtega, José (?-1761).
Spanish. Military pharmacist of the
Spanish army. Secretary of the Academy
of Medicine of Madrid. Correspondent of
Linnaeus.
in Madrid [this letter has not come down to us].

From Miguel BarnadesBarnades, Miguel (?-1771).
Spanish. Botanist. Personal physician of
Carlos III, Madrid. Correspondent of
Linnaeus.
[Barnades to Linnaeus, 15 June 1758Letter L2364] on birds.

From Antoine GouanGouan, Antoine (1733-1821).
French. Botanist, Montpellier. Student
under Sauvages. Director of the
botanical garden in 1767, later
professor of botany and medicine.
Although an admirer of Linnaeus he tried
to develop a hybrid of his system of
classification. Correspondent of
Linnaeus.
[Gouan to Linnaeus, 2 September 1758Letter L2420] on insects in southern France.

The work by Christopher Jacob TrewTrew, Christopher Jacob
(1695-1769). German. Botanist,
physician and counsellor of the margrave
of Ansbach.
has arrived, with nice pictures [Linnaeus refers to the Plantae selectaeTrew, Christopher Jacob
Plantae selectae quarum imagines ad
exemplaria naturalia Londini, in hortis
curiosorum nutrita, manu artificiosa
doctaque pinxit Georgius Dionysius Ehret
[.. ]
(S.l. [1750-1773]).
].

Trew’s colleague has sent specimens of plants and seeds.

Philip MillerMiller, Philip (1691-1771).
British. Gardener of the Chelsea Physic
Garden. Corresponded with many
botanists. His rich herbarium was sold
to Joseph Banks. Correspondent of
Linnaeus.
has sent bulbs from the Cape of Good Hope [Miller to Linnaeus, 20 August 1758Letter L2388].

Johannes BurmannBurman, Johannes (1707-1779).
Dutch. Botanist, professor of medicine
in Amsterdam. Close friend of Linnaeus.
Correspondent of Linnaeus.
has also sent bulbs from there [see Burman to Linnaeus, 22 July 1758Letter L2374 19 SeptemberLetter L2409, Linnaeus thanks for these in a letter to Burman, 4 October 1758Letter L2444].

David de GorterGorter, David de (1707 or
1717-1783). Dutch. Botanist and
physician. Succeeded his father Johannes
de Gorter as physician-in-ordinary to
the Empress Elizabeth of Russia. Son of
Susanna de Gorter, brother of Herman
Boerhaave de Gorter. Correspondent of
Linnaeus.
has sent seeds of a new kind of rhubarb, Rheum palmatum, similar to what Brun had seen during his travel to China. Gorter had not made the seeds grow, but Linnaeus had planted them and got plants at once [about this see de Gorter to Linnaeus, 10 October 1758Letter L2398, 21 November 1758Letter L2453].

A letter has also arrived from Jean Etienne GuettardGuettard, Jean Etienne
(1715-1786). French. Naturalist,
geologist and mineralogist. Director of
the museum of natural history objects of
the duke of Orléans. Best known
for his geological and mineralogical
studies of France. Correspondent of
Linnaeus.
[it is unclear which letter Linnaeus refers to, Guettard to Linnaeus 1 July 1757Letter L2219, or one of the two undated lettersLetter L5300 and Letter L5301].

Linnaeus will write to Ortega and ask for a list of the plants in Pehr Löfling’sLöfling, Pehr (1729-1756).
Swedish. Botanist and explorer. Studied
under Linnaeus. Went to Spain in 1751
and took part in the Spanish expedition
to Venezuela in 1754, where he died.
Correspondent of Linnaeus.
herbarium, which is kept in Madrid, so that Linnaeus can have a complete overview of the Madrid flora.

Linnaeus had left a copy of the second edition of Flora Svecica 2nd ed.Linnaeus, Carl Flora Svecica
: exhibens plantas per regnum Sveciae
crescentes, systematice cum differentiis
specierum, synonymis autorum, nominibus
incolarum, solo locorum, usu
oeconomorum, officinalibus
pharmacopaeorum
2nd ed. (Stockholm
1755). Soulsby no. 409.
with Bäck at his latest visit. It was meant to be handed to the Russian ambassador who was to send it to Gorter. Linnaeus wants to know if Bäck has forwarded it.

Linnaeus thinks that he has answered Bäck’s question on Peter JulinskiöldJulinskiöld, Peter
(1709-1768). Swedish. Treasurer of
Uppsala University. 
. Julinskiöld blames the idleness of Mårten KählerKähler, Mårten
(1728-1773). Swedish. Physician, orator
and poet. Studied under Linnaeus and
Nils Rosén von Rosenstein. Served
as physician of the admirality at
Karlskrona. Correspondent of Linnaeus.
who has not contacted him to sign for the money granted. Julinskiöld is ready to pay as soon as Kähler has signed.

Linnaeus asks Bäck to forward his regards to the president of the Royal Swedish Academy of Sciences [Kungliga Svenska VetenskapsakademienKungliga Svenska Vetenskapsakademien,
Swedish. The Royal Swedish
Academy of Sciences, Stockholm. Founded
in 1739.
], Detlof HeijkenskiöldHeijkenskiöld, Detlof
(1707-1775). Swedish. Mining
councillor.
] with hopes that he recovers from his illness.

Linnaeus has just finished the series of lectures that has taken all his time lately.

Pehr Löfling’sLöfling, Pehr (1729-1756).
Swedish. Botanist and explorer. Studied
under Linnaeus. Went to Spain in 1751
and took part in the Spanish expedition
to Venezuela in 1754, where he died.
Correspondent of Linnaeus.
work [Iter Hispanicum, eller resa til spanska länderna uti Europa och AmericaLöfling, Pehr Iter
Hispanicum, eller resa til spanska
länderna uti Europa och America

(Stockholm 1758).
] is now ready, and the printing of the second part of Systema naturae has started [Systema naturae, 10th editionLinnaeus, Carl Systema
naturae
, 10th edition (Stockholm
1758-1759). Soulsby no. 58.
; the 10th edition was published in two volumes, “Animalia” 1758 and “Vegetabilia” 1759. The third volume, “Mineralia” was never published].

upMANUSCRIPTS

a. original (KVA, Carl von Linnés arkiv). [1] [2] [3] [4]

upEDITIONS

1. Bref och skrifvelser (1911), vol. I:5, p. 57-58   p.57  p.58.