Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L2487 • Carl Linnaeus to Abraham Bäck, 2 January 1759 n.s.
Dated 1759 d. 2 jan.. Sent from Uppsala (Sweden) to Stockholm (Sweden). Written in Swedish.

Wälborne H[err] Archiater
Min förtrogneste H[err] Broder.

Gud allsmächtig uppehälle M[in] K[iäre] Broder med fru Syster wid beständig hälsa och nöje i detta och många fölliande åhr, då jag wet mig äga M[in] K[iäre] Br[oder] en gammal oförfalskad och ömsint wän, snart sagt den enda, som jag kan skryta af och som warit oföränderlig.

Julin har rest på landet till Westmanland på 3 weckor; när han komer igien, skall jag spänna åt honom, som så här retarderar.

jag har några disputationer för M[in] K[iäre] Br[oder] från Pr[ofessor] Sauvages.

jag fick ej swar på min fråga om Flora suecica kom till ryska ministren.

jag har fått Gesneri opera posthuma som äro präktigt uplagde.

Skall jag tro att nådiga fru Syster har hierta att upföda sin lilla arfwinge äfter naturens lag. om natur är Guds lag, så måste den wara säkrast att hålla sig wid. Gud hielpe fru Syster då det giäller. Lät mig wetta då det är öfwerståndet och jag skall fägna mig med min Broder.

jag lefwer och dör
Min K[iära]ste Broders
oförfalskade vän
och tienar[e]
C[arl] Linnaeus

Upsala 1759
d[ie] 2 jan[uarii]

Archiater
Wälborne Herren
H[err] Doctor Baeck
Stockholm

upSUMMARY

Linnaeus sends Abraham BäckBäck, Abraham (1713-1795).
Swedish. Physician, president of the
Collegium Medicum, Stockholm. Close
friend of Linnaeus. Correspondent of
Linnaeus.
and his wife [Anna Charlotta BäckBäck, Anna Charlotta
(1737-1767). Swedish. Wife of Abraham
Bäck. Born Adlerberg.
] his wishes for the New Year.

Peter Julinskiöld Julinskiöld, Peter
(1709-1768). Swedish. Treasurer of
Uppsala University. 
has gone to Västmanland for three weeks, but when he returns, Linnaeus will approach him and make him cease making delays.

Linnaeus has received some dissertations meant for Bäck from François Boissier de La Croix de SauvagesSauvages, François Boissier de
La Croix de
(1706-1767). French.
Botanist and clergyman and physician,
professor in medicine at Montpellier.
Correspondent of Linnaeus.
.

Linnaeus has not got an answer from Bäck, if the Russian diplomat ever got Flora Svecica 2nd edLinnaeus, Carl Flora Svecica
: exhibens plantas per regnum Sveciae
crescentes, systematice cum differentiis
specierum, synonymis autorum, nominibus
incolarum, solo locorum, usu
oeconomorum, officinalibus
pharmacopaeorum
2nd ed. (Stockholm
1755). Soulsby no. 409.
.

Linnaeus has received a copy of Gesnerís posthumous works [Linnaeus refers presumably to Konrad GesnerísGesner, Konrad (1516-1565).
Swiss. Physician, botanist, zoologist,
bibliographer, Lausanne.
& Casimir Christopher Schmidelís Schmidel, Casimir Christopher
(1718-1792). German. Physician,
professor of medicine at Erlangen and
personal physician to the Duke Carl
Alexander at Ansbach. Correspondent of
Linnaeus.
, Opera BotanicaGesner, Konrad & Casimir
Christopher Schmidel
Opera
botanica
, I-II (Nürnberg
1751-1771).
] very nicely presented.

Linnaeus hopes that Bäckís wife [Anna Charlotta BäckBäck, Anna Charlotta
(1737-1767). Swedish. Wife of Abraham
Bäck. Born Adlerberg.
] will be able to feed her child according to the law of nature, which is the safest way. Linnaeus wants to be told what happens.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (KVA, Carl von Linnťs arkiv). [1] [2] [3] [4]

upEDITIONS

1. Bref och skrifvelser (1911), vol. I:5, p. 59   p.59.