Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L2494 • Carl Linnaeus to Carl Gustaf Tessin, 26 February 1759 n.s.
Dated 1759 d. 26 febr.. Sent from Uppsala (Sweden) to ? (). Written in Swedish.

Högwälborne H[err] Grefwe, K[ong]l. M[aj]ts och Riksens
Råd, President, Öfwerste Marschalk
Academiae Canceller samt Canceller af
Kongl. M[aj]ts orden &cc
[a][a] : MS1 [crossed out in the ms] Min store Apollo.

Till Eders Höggrefl[ige] Excellence får jag nu den nåden med diupaste tacksamhet återlämna da Costae Mineralogie; Gifwe Gud at jag ej missbrukat Eders Excellences nåd och tolamod med det jag haft en bok så länge, som warit mig nästan omistelig wid utarbetandet af 3ie tomen till Systema naturae. jag har änteligen fått henne sielf från Engeland, sänd af des author.

Jag har ock änteligen fått Lapidem electricum, äller Tourmalin äller Askpustar, som är röd och liknar en ge- nomskinlig Granat, men så lös att han kan skrapas med knifwen.

Kramer har i Wien nyligen utgifwit en liten wacker bok, som innehåller Floram & Faunam Austriae 8vo.

J[ohann] C[hristopher] D[aniel] Schreberi Lithographia halensis, Halae 1759 oct[avo] p. 80. t. 1. är rätt artig med usus af de stenar, där finnas och med några täcka observationer.

Samme auctors Species novś insectorum, Halae 1759. quarto. har några artige insecter beskrefne och avritade.

J[acob] C[hristian] Schaeffer verschiedene Zwiefalter und Kaefer mit hörnen. Regensb[urg]. 1758. quarto, har ock några artige illuminerade insecter, men bekante.

Dominic[o] Vandelii Dissertationes tres, Patavii 1758, octav[o], pag. 166, 72, 80, beskrifwer och afritar några artige watnkräk, som besynnerligen finnas i warma bader.

Schober har sändt mig ett artig Alcyonium, som han nyligen beskrifwit i Engelske acterne, och är helt ny.

Ellis har utgifwit i London en tabell i folio på Balanis med skiöna figurer, och många besynnerliga slag af detta släktet.

A[b] D[omine] Brisson, Regnum animale Paris 1756 quarto har jag icke länge sedan fått

jag har haft bref från Moupertuis samt secreteraren wid Berlinska wettenskaps societeten Formey, men jag wet intet om man får swara dem under påstående krig. Äller om jag i diupaste ödmiukhet tordes utbedia mig få skicka brefwet oförseglat under Eders höggrefl[ige] Excellences couvert.

Till Pettersburg är kommit ett nytt slag af Rhabarber med delta blader, som påstås wara det rätta chinesiska Rhaberber; jag har fått frön där af, dem jag sådt, och de hafwa uppvuxit.

Att Eders Höggrefl[ige] Excellence någorlunda genom watndrickande öfwervunnit den swåra hufwud wärken, war den behageligaste novelle i werlden för mig, med hwilken Mag[ister] Tidström fägnade oss wid sin återkomst. Den store Guden som utkorat Eders Excellence till sitt dråpeliga redskap och att hugna så många menniskior i werlden, wisar ock att han kan conservera det han giort, så länge han behagar. Lofwat ware Herren i ewighet.

Med ouphörlig diupaste wördnad och tacksamhet för timmeligit wälstånd, framhärdar jag till mitt sista Eders Höggrefl[ige] Excellences
underdånödmiukaste tienare
Carl Linnaeus

Upsala 1759
d[en] 26 febr[uarii]

upSUMMARY

Linnaeus writes to Carl Gustaf TessinTessin, Carl Gustaf
(1695-1770). Swedish. Count, important
politician and patron of science and
art. He supported Swedish artists and
scientists and collected art, books and
natural history objects. He assisted
Linnaeus’s career in many ways. Married
to Lovisa Ulrica Tessin. Uncle to
Fredrik Sparre. Correspondent of
Linnaeus.
and returns da Costae’s Mineralogie [Linnaeus refers to Emanuel Mendes Da Costa’sDa Costa, Emanuel Mendes
(1717-1791). British. Naturalist of
Portugese descent. Correspondent of
Linnaeus.
A natural history of fossilsDa Costa, Emanuel Mendes A
natural history of fossils
(London
1757).
] with his deepest thanks and says that the book has been of considerable help in his work with the third volume of the Systema naturae [Linnaeus refers to Systema naturae, 10th editionLinnaeus, Carl Systema
naturae
, 10th edition (Stockholm
1758-1759). Soulsby no. 58.
; the 10th edition was published in two volumes, “Animalia” 1758 and “Vegetabilia” 1759. The third volume, “Mineralia” was never published]. Linnaeus informs Tessin that he has now received a copy of his own from the author in England [see Linnaeus to Da Costa, 9 November 1757Letter L2265, Da Costa to Linnaeus, 10 February 1758Letter L2306, Linnaeus to Da Costa, 27 February 1759Letter L2491, Da Costa to Linnaeus, 5 October Letter L2606].

Linnaeus informs that he has at last received Lapidem electieum, or Tourmalin or Askpustar [in Swedish].

Wilhelm Heinrich KramerKramer, Wilhelm Heinrich
(?-1765). German. German-born Austrian
botanist and physician. Military surgeon
at Bruck a. Leitha. Correspondent of
Linnaeus.
has recently published a beautiful small book, Floram et Faunam Austriae [Linnaeus refers to the Elenchus vegetabilium et animalium per Austriam inferiorem observatorumKramer, Wilhelm Heinrich
Elenchus vegetabilium et animalium
per Austriam inferiorem observatorum

(Vienna and Prague 1756).
].

Johann Christian Daniel von Schreber’sSchreber, Johann Christian Daniel von
(1737-1810). German. Physician
and botanist. Became doctor of medicine
at Uppsala under Linnaeus in 1760.
Professor of botany and director of the
botanical garden of Erlangen.
Correspondent of Linnaeus.
, Lithographia HalensisSchreber, Johann Christian Daniel von
Lithographia Halensis,
diss., pres. J.J. Lange (Halle, [1758]).
, p. 80 t. 1 gives fairly good descriptions of stones.

The same author has published a book, Novae species insectorumSchreber, Johann Christian Daniel von
Novae species insectorum: Cum
figvris aeneis coloribus pictis

(Halle, 1759).
, with descriptions and drawings of insects.

Jacob Christian SchaefferSchaeffer, Jacob Christian
(1718-1790). German. Lutheran pastor
and superintendent, Regensburg.
Correspondent of Linnaeus.
Verschiedene Zwiefalter und Käfer mit Hörnern, etc.Schaeffer, Jacob Christian
Verschiedene Zwiefalter und
Käfer mit Hörnern, etc.

(Regensburg, 1758).
also contains drawings of known insects.

Domenico Vandelli Vandelli, Domenico (1735-1816).
Italian. Physician and botanist. Left
for Portugal in 1764, where he was a
professor at the university of Coimbra.
He was the founder of Ajuda botanical
garden in Lisboa and of the Coimbra
botanical garden, where he was also the
first director (1773-1791).
Correspondent of Linnaeus.
, Dissertationes tres: de Aponi thermis:Vandelli, Domenico
Dissertationes tres: de Aponi
thermis: de nonnullis insectis
terrestribus & zoophytis marinis,
& de vermium terrae reproductione
atque taenia canis
(Padua, 1758).
, pag. 166, 72,80, describes and draws some strange water animals living in warm water.

Schober [miswriting for Johan Albert SchlosserSchlosser, Johann Albert
(?-1769). Dutch. Doctor of medicine,
naturalist, collector of natural history
objects. After his death a number of the
specimens in his collections were
described by Pieter Boddaert.
Correspondent of Linnaeus.
, Gottlob SchoberSchober, Gottlob (1770-1739).
German. Doctor of medicine, travelled in
Russia.
] has sent Linnaeus a pretty Alcyonium that he has recently described in the English journals and that is completely new [Linnaeus refers to Schlosser’s article, "An account of a curious, fleshy, corallike substance"Schlosser, Johann Albert
"An account of a curious, fleshy,
corallike substance in a Letter to Mr
Peter Collinson from Dr John Albert
Schlosser M.D., F. R. S., with some
observations, on it communicated to Mr
Collinson by John Ellis",
Philosophical Transactions of the
Royal Society
, 49:2 (1757), 449-452.
].

In London John EllisEllis, John (1711-1776).
British. Merchant and naturalist, expert
on zoophytes. Correspondent of Linnaeus.
has published a table in folio of Balanis, with beautiful figures and many strange varieties of this genus.[Linnaeus refers to Ellis’s "An Account of several rare species of Barnacles"Ellis, John "An Account of
several rare species of Barnacles. In a
letter to Mr. Isaac Romilly, F. R. S
from John Ellis Esq., F. R. S.",
Philosophical Transactions, 50:2
(1758), 845-855.
].

Quite recently Linnaeus has received a copy of Mathurin Jacques Brisson’sBrisson, Mathurin Jacques
(1723-1806). French. Physicist and
geologist, professor in Paris.
, Regnum animaleBrisson, Mathurin Jacques
Regnum animale in classes IX
distributum, etc.
(Paris 1756).
.

Linnaeus has received letters from Pierre-Louis Moreau de MaupertuisMaupertuis, Pierre-Louis Moreau de
(1698-1759). French. Astronomer
and geodesist. Leader of the French
expedition to Lapland in 1736-1737 to
determine the shape of the earth.
President of the Prussian Academy of
Sciences.
[this letter has not come down to us] and from Jean-Henri-Samuel FormeyFormey, Jean-Henri-Samuel
(1711-1797). German. Journalist and
publisher. Calvinist pastor at
Brandenburg, professor of eloquence,
later of philosophy, at Berlin.
Correspondent of Linnaeus.
, the Secretary of the Royal Academy of Sciences in Berlin [Königliche Akademie der WissenschaftenKönigliche Akademie der
Wissenschaften, Royal Academy of
Sciences in Berlin
German.
Founded at the instigation of Leibniz in
1700 as the
Kurfürstlich-Brandenburgische
Societät der Wissenschaften. In
1744 it merged with the
Société Littéraire
du Berlin (which had been founded in
1743) to form the Königliche
Akademie der Wissenschaften.
; Formey to Linnaeus, 24 January 1759Letter L2475]. As Linnaeus does not know if he can answer the letters due to the ongoing war he asks Tessin to include his letters in Tessin’s envelope.

Linneaus reports that he has from St. Petersburg received seeds of Chinese Rhubarb and they have grown [see Linnaeus to Abraham BäckBäck, Abraham (1713-1795).
Swedish. Physician, president of the
Collegium Medicum, Stockholm. Close
friend of Linnaeus. Correspondent of
Linnaeus.
, 22 December 1758Letter L2456].

Linneaus expresses his appreciation of the news brought by Anders Philip TidströmTidström, Anders Philip
(1723-1779). Swedish. Chemist and
metallurgist. Studied under Linnaeus.
University teacher of chemistry.
Correspondent of Linnaeus.
that Tessin by drinking water is cured from his severe headache.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (RA, Ericsbergsarkivet, Autografsamlingen, vol. 132, Nr. 19). [1] [2] [3] [4]

upEDITIONS

1. Svenska arbeten (1878), vol. 1, p. 51-54   p.51  p.52  p.53  p.54.

upTEXTUAL NOTES

a.
MS1 [crossed out in the ms]