Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L2519 • Carl Gustaf Tessin to Carl Linnaeus, 5 March 1759 n.s.
Dated d. 5. Martii 1759.. Sent from Stockholm (Sweden) to Uppsala (Sweden). Written in Swedish.

Min K[iäre] och högstskattade Herr Archiater>br> och Riddare.

Med wanlig fägnad har jag emottagit Herr Archiatrens högtärade skrifwelse.

Att da Costas mineralogie till något kunnat tiäna är mig hiärteligen kiärt. Min ouphörliga hufwudwärck giör mig nästan obekymmersam, så att jag är okunnog om den 2dra delen af detta arbetet ännu utkommit. När Herren täckes lindra min plåga, så får jag åter förnöya mig med mitt lilla öfriga bokkram, som jag nu nödgats å sido lägga.

En Lapis Electricus eller Askepustare har jag; men den är till färgen swart, och måste wärmas, så framt han skall blåsa askan ifrån sig, hwarförutan dess wärckan är swag. Mån icke alla dessa stenar höra till konstgycklerij? åtminstone wet ey jag deras Födelse ort.

Hugnesamt är att konsterna och wettenskaperne ännu få språka under allmänt wapngny: Det Menniskio blod som jorden twättar giör dess Fäldt för mången Bothanicus ohyggligt; men ärad ware Gud som gör att Örteletares Mästare får i Upsala under ro, skåda en wåldfrij marck!

Schreberi Lithographia Halensis, dess Species nov[ae] Insect[orum] Schaefers torndyflar, Ellis Tabell på Balanis, med flere, wore mig angenäm och nyttiga böcker men WäxelCours och Capare skräma mig ifrån alla utrikes införskrifningar.

Brefwen till H[err]ar Maupertuys och Formey skall jag giärna draga försorg om. I fall H[err] Archiatren skickar dem under volant försegling, så förklarar jag förut att jag ey förmår öfwerwinna den Lystnaden att dem genomläsa.

Den nya Rhabarber, med detta blad, är ett härligit fynd, särdeles i mitt sinne, som ibland medicamenter tilldelt Rhabarbren och China främsta rummen.

Herren hugne min wärde Herr Archiater och Riddare med allskiöns wälgång, såsom en trogen skaffare på Jorden, som utreder Skaparens dråpeliga wärck, och således fullgiör Menniskians yppersta kall. Herr Archiatren och icke mig tillhöra Heders titlar uti lärdoms Riket; och utbeder jag mig altså, som ett wänskaps prof, att i stället både för Apollo och Maecenas få heta, som jag och wärckeligen oföränderl[igt] och upricktigt är och förbliver.

Min K[iäre] och högstElskade Herr Archiaters
och Riddares
tillgifnaste och trognaste
wän och tienare
Carl G[ustaf] Tessin

Maupertuis Wärck i 4. Band Exempl[a] nitidiss[ima] ligger inbundit hos mig, och wäntar på Herr Archiatrens hitkomst.

Stockholm d[en] 5. Martii 1759.

upSUMMARY

Carl Gustaf TessinTessin, Carl Gustaf
(1695-1770). Swedish. Count, important
politician and patron of science and
art. He supported Swedish artists and
scientists and collected art, books and
natural history objects. He assisted
Linnaeusís career in many ways. Married
to Lovisa Ulrica Tessin. Uncle to
Fredrik Sparre. Correspondent of
Linnaeus.
writes to Linnaeus and thanks him for his letter [Linnaeus to Tessin, 26 February 1759Letter L2494].

Tessin is pleased to know that Linnaeus appreciated Emanuel Mendes Da CostaísDa Costa, Emanuel Mendes
(1717-1791). British. Naturalist of
Portugese descent. Correspondent of
Linnaeus.
mineralogy [Tessin refers to A natural history of fossilsDa Costa, Emanuel Mendes A
natural history of fossils
(London
1757).
]. Tessin complains about his continuous headache and due to this he does not know if the second part of this work has been published [no more volumes were published].

Tessin writes that he owns a Lapis Electricus [Askepustare in Swedish] and that its colour is black and has to be heated in order to evaporate the ash. Tessin wonders if these stones might be a sort of joke and he has no idea of their origin.

Tessi is pleased to find that art and science are still flourishing inspite of all warfare in Europe. Glory be to God, that the master of plants can work in peaceful Uppsala.

He finds Johann Christian Daniel von SchreberísSchreber, Johann Christian Daniel von
(1737-1810). German. Physician
and botanist. Became doctor of medicine
at Uppsala under Linnaeus in 1760.
Professor of botany and director of the
botanical garden of Erlangen.
Correspondent of Linnaeus.
, Lithographia HalenisSchreber, Johann Christian Daniel von
Lithographia Halensis,
diss., pres. J.J. Lange (Halle, [1758]).
and about new insect species Novae species insectorumSchreber, Johann Christian Daniel von
Novae species insectorum: Cum
figvris aeneis coloribus pictis

(Halle, 1759).
, Schaeferiís [Jacob Christian SchaefferSchaeffer, Jacob Christian
(1718-1790). German. Lutheran pastor
and superintendent, Regensburg.
Correspondent of Linnaeus.
] dor-beetles[Tessin refers to, Verschiedene Zwiefalter und Käfer mit Hörnern, etc.Schaeffer, Jacob Christian
Verschiedene Zwiefalter und
Käfer mit Hörnern, etc.

(Regensburg, 1758).
, later published in D.J.C. Schäfferís Abhandlungen von InsectenSchaeffer, Jacob Christian
D.J.C. Schäffer's Abhandlungen
von Insecten
, 3 vol. (Regensburg,
1764-1779).
, vol. 1], John EllisísEllis, John (1711-1776).
British. Merchant and naturalist, expert
on zoophytes. Correspondent of Linnaeus.
table of balanis useful [this table was published in, "An Account of several rare species of Barnacles"Ellis, John "An Account of
several rare species of Barnacles. In a
letter to Mr. Isaac Romilly, F. R. S
from John Ellis Esq., F. R. S.",
Philosophical Transactions, 50:2
(1758), 845-855.
], but he is scared of the exchange rate and of privateers, why he avoids buying foreign works.

Tessin writes that he will take care of the letters to Pierre-Louis Moreau de MaupertuisísMaupertuis, Pierre-Louis Moreau de
(1698-1759). French. Astronomer
and geodesist. Leader of the French
expedition to Lapland in 1736-1737 to
determine the shape of the earth.
President of the Prussian Academy of
Sciences.
[this letter has not come down to us] and Jean-Henri-Samuel FormeyFormey, Jean-Henri-Samuel
(1711-1797). German. Journalist and
publisher. Calvinist pastor at
Brandenburg, professor of eloquence,
later of philosophy, at Berlin.
Correspondent of Linnaeus.
[this letter has not come down to us].

Tessin writes that he finds the new rhubarb to be the leading medicine along with quinine.

Tessin writes that next time Linnaeus visits him Tessin will give him four bound volumes of Maupertuisís work[Tessin refers to Oeuvres de Mr de MaupertuisMaupertuis, Pierre-Louis Moreau de
Oeuvres de Mr de Maupertuis
(Lyon, 1756).
].

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (LS, XV, 151-152). [1] [2] [3]