Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L2520 • Carl Linnaeus to Daniel Solander, 5 March 1759 n.s.
Dated . Sent from Uppsala (Sweden) to ? (). Written in Swedish.

Af mig har H[err] Dan[iel] C[arlsson] Solander begiärt ett rättmätigt witnesbörd om sine framsteg i de delar af Naturalhistorien, som lägga grunden till oeconomien ock det till bewis wid någon sin ansökning. jag har härföre hwarken kunnat äller bort undandraga mig att bekiänna och tillstå, det denna H[err] D[aniel] C[arlsson] Solander giort större progresser uti Historia naturali, äfwen applicerad till oeconomien, än någon annor af alla som jag kiänner; hwilken jag och här med försäkrar.

Carl Linnaeus
Arch[iater] och Prof[essor] Ups[aliensis]

upSUMMARY

Daniel SolanderSolander, Daniel (1733-1782).
Swedish. Naturalist, explorer. Student
in Uppsala under Linnaeus and Johan
Gottschalk Wallerius. Went to London in
1760. Curator of natural history
collections at the British Museum.
Botanist on Cook’s first voyage
1768-1771. Joseph Bank’s librarian.
Correspondent of Linnaeus.
has asked for a testimony from Linnaeus concerning his progress in those parts of natural history which lay the foundations of economics as a proof when he makes some kind of application. Linnaeus can nothing but admit that Solander has made more progress in natural history, also applied to economics, than anybody else that Linnaeus knows of and this letter is to certify this.

upEDITIONS

1. “Daniel Solander och Linné” (1954), p. 52 .
2. Collected correspondence (1995), p. 43-44 .