Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L2580 • Carl Linnaeus to Kungliga Svenska Vetenskapsakademien, 25 September 1759 n.s.
Dated 1759 d. 25 spt.. Sent from Uppsala (Sweden) to Stockholm (Sweden). Written in Swedish.

Högl[ärde] H[err] Secreter
och Riddare

Mycken tack för boken till låns, med första tillfälle återsändes hon.

Innelykte kom senaste postdag; mitt bref war ganska gammalt. Han hade funnit Tamarix germanica will i Norrige.

jag förbl [ifwer]
Min Herres
lydigste C[arl] L[innaeus]

Upsala 1759
d[en] 25 sept[ember]

Kongl[ige]Wettenskaps
Academien
Stockholm

upSUMMARY

Linnaeus thanks the secretary at the Royal Swedish Academy of Sciences [Kungliga Svenska VetenskapsakademienKungliga Svenska Vetenskapsakademien,
Swedish. The Royal Swedish
Academy of Sciences, Stockholm. Founded
in 1739.
, Pehr Wilhelm WargentinWargentin, Pehr Wilhelm
(1717-1783). Swedish. Astronomer and
statistician. Secretary of the Royal
Swedish Academy of Sciences since 1749.
Correspondent of Linnaeus.
] for book on loan.

An attachment to Linnaeusís letter [a letter from Anton Rolandsson MartinMartin, Anton Rolandsson
(1729-1785). Swedish. Student of
medicine. Correspondent of Linnaeus.
to Wargentin] was received by the last mail; the letter Linnaeus received was rather old of date [this letter was presumably sent enclosed with a letter from Martin to Linnaeus, 30 July 1759Letter L2550].

He [Martin] had found Tamaris germanica wild in Norway.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (KVA). [1] [2]

upEDITIONS

1. Bref och skrifvelser (1908), vol. I:2, p. 226   p.226.