Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L2587 • Carl Linnaeus to Kungliga Svenska Vetenskapsakademien, 4 September 1759 n.s.
Dated 1759 d. 4 Sept.. Sent from Uppsala (Sweden) to (). Written in Swedish.

Min Herre

Till wördsamt swar länder att den örten från Spanien, som skall tiena som ett amuletum och Specificum emot frossan, samt blefwit sänd i brefwet är oemotsägeligen Lepidium Iberis. Den samma finnes wähl icke i Sverige, men en annor så nära släkt och så lik, att den bästa Botanist kan förtaga sig; samt har lika lucht och smak, att den ena måste härstammat af den andra, kallad Lepidium ruderale wäxer då man går öfwer nya monklägersbroen åt monklägret, rätt som broen slutar, på ömse sidor om wägen i största myckenhet.

Kan den Spanska Iberis giöra den kraft som berättas; så är jag ock wiss att äfwen wårt Lepid[ium] ruderale måste giöra det samma. Det kan så mycket lättare försökas, som det wäxer så nära Lazarettet.

älliest hwad Lepidium Iberis angår, så wäxer den lätt i wåra trägårdar om sommaren, men han har det allmänt med de mäste Spanske, att som han blommar sent, så kommer och sällan des frö i wåra trägårdar till mognad, där han icke sås bittida i krukor, hwilket och war orsaken att jag miste honom i trägården för 2 åhr sedan, då Trägårdsmästaren förgät att så honom i kruka.

Det war rätt wähl att H[err] Pontin fick resa till ostindien; Gud gifwe han kunne likna sin Cousin Hasselquist.

om man får fröen från Spanien, sås de uti en kruka siste dagarne i april, hälst i sandig mylla; man watnar henne som andra ordinairt, då jorden torkar äller krukan skiunger, när man på henne slår; äljest om man ej är angelägen om frön, sår man den samma ibland de andre kiöks krydder aldeles som ordinair krassa, ty denna är alldeles intet kinkug, allenast att fröen mogna sent.

förbl[ifwer]
Min Herres
lydige tienare
C[arl] Linnaeus

Upsala 1759 d[en] 4 sept[ember]

upSUMMARY

Linnaeus writes to the secretary at the Royal Swedish Academy of Sciences [Kungliga Svenska VetenskapsakademienKungliga Svenska Vetenskapsakademien,
Swedish. The Royal Swedish
Academy of Sciences, Stockholm. Founded
in 1739.
, Pehr Wilhelm WargentinWargentin, Pehr Wilhelm
(1717-1783). Swedish. Astronomer and
statistician. Secretary of the Royal
Swedish Academy of Sciences since 1749.
Correspondent of Linnaeus.
] that the plant from Spain, which should function as an amuletum or specificum against ague and sent to Linnaeus is Lepidium Iberis. It can not be found in Sweden but a near relative, similar in smell and taste, is Lepidium ruderale, thrive [at Kungsholmen] in Stockholm.

Should the Spanish Iberis possess the power described, then the Swedish Lepid[ium] Ruderale should certainly do the same.

Lepidium Iberis is easy to grow in the summer but it flowers late and seldom produces seed in Swedish gardens unless it is sown early in pots.

Linnaeus is pleased that David PontinPontin, David (1733-1809).
Swedish. Clergyman and naturalist.
Studied at Uppsala University under
Linnaeus. Chaplain to the Swedish East
India Company. Dean of Häggestad
and Oppeby. Correspondent of Linnaeus.
was able to travel to East India; might he be like his cousin Fredrik HasselquistHasselquist, Fredrik
(1722-1752). Swedish. Physician and
naturalist, explorer. Studied under
Linnaeus and Lars Roberg 1741-1749. Went
to Egypt, Syria, Palestine, Cyprus,
Rhodes and the island of Chios. Died
near Smyrna. Son of Magnus and Helena
Maria Hasselquist, brother of Andreas
Hasselquist. Correspondent of Linnaeus.
.

Seeds arriving from Spain should be sown in a pot late April, preferably in sandy earth; reasonably watered; they could be sown together with other kitchen-garden plants if the seeds are not a priority.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (KVA). [1] [2]

upEDITIONS

1. Svenska arbeten (1878), vol. 1, p. 319-320   p.319  p.320.
2. Bref och skrifvelser (1908), vol. I:2, p. 224-225   p.224  p.225.