Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L2621 • Clas Alströmer to Carl Linnaeus, 7 November 1759 n.s.
Dated 7 Novbr. 1759. Sent from Alingsås (Sweden) to Uppsala (Sweden). Written in Swedish.

Wälbome Herr Archiater och
Riddare af Kongl[iga] Nordstjeme Orden.

Chinesiska Naturalierne har jag sedan mitt sednaste merendels genomgådt. Det okända måste jag lämna tills de på Siön varande nödige böcker ankomma, men hjelper det icke eller, så utbeder jag mig att få skicka dem till Herr Archiatern till namngifning. Samlingen var långt mindre än skryt och berättelser derom för mig. Samlaren är likväl hågad för recrutering i synnerhet som han får profitera af både Brads och Pontins sälskap samt en Honett Capitain på den långa Suratts resan.

Cucurbitae? fructus var äfven med ifrån Cap där den ätes. För några dagar sedan rutnade hon, hvarföre jag nu endast kan skicka Kärnorne. Skapnaden var nästan rund med något hoptrykta ändar, omgifven med en upbögd knölig list, såsom närstående profil[a][a] : MS1 [an illustration by
Alströmer in the left margin of
fol. 2
]
.

Ett Stort frö funnit på Java följer ock härjämte. Jag utber mig underrättelse om dessa begge kännas och hvilka de äro.

Åtskilliga snäckor, Fiskar, Watten Jnsecter och Vermes kunna vi ännu ej determinera. Deribland är en mask som har lika som en smal sprutslang till bo, En Nereis en så kallad Hafsdrufva m. m.

Ännu äro få Trägårds anstalter gorde i brist af min Fars närvaro, som måste gifva bifall till förslagen. Då det är skett utber jag mig få göra några förfrågningar.

Min Samlare H[err] Boethius har nu begärt Instruction af mig till Suratts resan. Om H[err] Archiatern har något synnerligit dit att Committera så utbeder jag mig befallning.

Jämte min vördnad till Nådiga Frun samt hälsning till H[err] Carl framhärdar jag med största tillgifvenhet

Wälborne H[err] Archiaterns och Riddaren[s]
Ödmjukaste Tjenare
Clas Alströmer

Alingsås d[en] 7 Nov[em]br[is]
1759.

Catalogus Chinensium

upSUMMARY

Since writing last [this letter has not come down to us], Claes AlströmerAlströmer, Clas
(1736-1794). Swedish. Baron,
industrialist. Sent plants and specimens
to Linnaeus from his travels abroad.
Bought Linnaeus’s “little herbarium”,
now in the Natural History Museum in
Stockholm. Son of Jonas Alströmer,
brother of August, Johan and Patrick
Alströmer. Correspondent of
Linnaeus
has scrutinized most of a collection of Chinese natural-history specimens that is principally about snails [a ”Catalogus Chinesium” is enclosed to the letter]; he will send the remaining items to Linnaeus to be named if he cannot identify them when books still at sea are to hand. He found this collection was smaller than report made it. Its collector would like to be recruited for a voyage to Surat, on which the company of Christopher Henrik BraadBraad, Christopher Henrik
(1728-1781). Swedish. Supercargo of the
Swedish East India Company.
, David PontinPontin, David (1733-1809).
Swedish. Clergyman and naturalist.
Studied at Uppsala University under
Linnaeus. Chaplain to the Swedish East
India Company. Dean of Häggestad
and Oppeby. Correspondent of Linnaeus.
and an honest captain would benefit him.

A putative curcurbita from the Cape of Good Hope, where such are eaten, has rotted; he encloses its seeds. It was almost round; its shrunken ends were surrounded with a knotty band.

He encloses a large seed found on Java and begs to learn its identity and that of the seeds of the curcurbita a.

He and another could not determine some vermes, snails, fishes and marine creatures, as well as a worm and a Nereis or so-called marine grape.

Few garden arrangements have been made in the absence of his father [Jonas AlströmerAlströmer, Jonas
(1685-1761). Swedish. Industrialist.
One of the founders of the Royal Swedish
Academy of Sciences in 1739. The same
year Head of the Royal Board of Trade in
Sweden [Kommerskollegium]. Father of
August, Clas, Johan and Patrick
Alströmer. Correspondent of
Linnaeus
]; when they are he wishes to make requests of Linnaeus.

His collector Jakob Jakobsson BoethiusBoethius, Jakob Jakobsson
(1690-1748). Swedish. Municipal
physician in Gothenburg, poet.
Correspondent of Linnaeus.
having asked for instructions for the voyage to Surat, he requests Linnaeus’s orders.

He sends his respects to Linnaeus’s wife [Sara Elisabet LinnaeaMoraea, Sara Elisabet
(1716-1806). Swedish. Linnaeus’s wife.
Daughter of Johan Moraeus and Elisabet
Hansdotter Moraea. Mother of Carl
Linnaeus the Younger and of Elisabeth
Christina, Louisa, Sara Christina and
Sophia Linnaea.
] and a greeting to his son [Carl Linnaeus the YoungerLinnaeus the Younger, Carl
(1741-1783). Swedish. Botanist. Son of
Carl Linnaeus and Sara Elisabet Linnaea.
Brother of Elisabeth Christina, Louisa,
Sara Christina and Sophia Linnaea.
Attended his father’s lectures, had
private tutors (Löfling, Rolander,
Solander and Falk, all Linnaeus’s
students). Demonstrator of botany at
Uppsala. Succeeded his
father.
].

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (LS, I, 49-50). [1] [2] [3]

upEDITIONS

1. Bref och skrifvelser (1909), vol. I:3, p. 14-15   p.14  p.15.

upTEXTUAL NOTES

a.
MS1 [an illustration by Alströmer in the left margin of fol. 2]