Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L2629 • Carl Linnaeus to Carl Fredrik Mennander, 28 December 1759 n.s.
Dated 28. December 1759.. Sent from Uppsala (Sweden) to ? (). Written in Swedish.

Högwördige H[err] Biskop.
Min Heders Broder.

Det war en wälsignad stund då Min H[err] Broder skaffade H[err] Martin stipendium Ekenstubbianum. Martin är i Bergen i Norrige. Han har hemsändt till mig och wettenskaps academien de aldra förträffeligaste rön.

Han har funnit och sändt Conchas anomias (caput serpentis dictas) helt friska med diuret uti; desse finnas uti intet cabbinett i Europa. Man hade trodt at de ej mer existerade i rerum natura, fast så allmänne i petrificater. Och ganska mycket annat har han äfwen sändt.

Dess utom har han deciderat och uptäckt hwar af Spetälska (Elephantiasis) och sura-ben (Ulcera Cachaetica) härröra, hwar om aldrig någon Medicus tänkt, som giör en förträffelig uplystring för Medicus.

Således blifwer han ett ståteligit ämne. om Galli äller Angli detta uptäkt skulle alla gazetter wara där af uppfyllde.

Gud wälsigne min H[err] Broder med ett wälsignat åhr och lång lefnad.

jag framhärdar
Min H[err] Broders
ödmiuke tienare
C[arl] Linnaeus

Upsala d[en] 28 Decembr[is]
1759

upSUMMARY

Linnaeus writes to Carl Fredrik MennanderMennander, Carl Fredrik
(1712-1786). Swedish. Archbishop and
scientist. As bishop of Åbo he
promoted science. A new chair in
chemistry, a laboratory, a botanical
garden were founded at his initiative. A
close friend of Linnaeus. Husband of
Ulrica Mennander and Johanna Magdalena
Mennander. Father of Carl Fredric
Fredenheim. Correspondent of Linnaeus.
to thank him for arranging the Ekenstubbianum scholarship to Anton Rolandsson MartinMartin, Anton Rolandsson
(1729-1785). Swedish. Student of
medicine. Correspondent of Linnaeus.
. Linnaeus writes that Martin is in Bergen in Norway and that he has already sent Linnaeus and the Royal Swedish Academy of Sciences [Kungliga Svenska VetenskapsakademienKungliga Svenska Vetenskapsakademien,
Swedish. The Royal Swedish
Academy of Sciences, Stockholm. Founded
in 1739.
] most excellent findings.

Linnaeus writes that Martin has found and sent healthy Conchas anomias, including the animal, and that these cannot be found anywhere in Europe. Martin has also been the first to describe the origin of leprosy and ulcera cachaetica, information most useful for physicians. Linnaeus writes that Martin might be very successful, and that if this discovery had been made by a Frenchman or an Englishman the [scientific] papers would have been full of it.

Linnaeus wishes Mennander a Happy New Year.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (LS, IX, 277). [1] [2]

upEDITIONS

1. Brev från och till C. F. Mennander (1939), vol. 3, p. 324-325 .