Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L2667 • Carl Gustaf Tessin to Carl Linnaeus, 7 January 1760 n.s.
Dated d. 7. Januar. 1760. Sent from Åkerö (Sweden) to Uppsala (Sweden). Written in Swedish.

Åkerö d[en] 7. Januar[ii] 1760

Wälborne Herr Archiater och Riddare!

Herrans milderika nåd och wälsignelse, giöre mine wärde H[err] Archiatres och Riddares dagar glada, dess lefnad säll, dess sinne nögdt, dess krafter tillwäxande, så att den lärde werlden ännu i många år måtte nyttia dess lius, wårt Swerige prunka med en Hedersman, och jag glädias öfwer en beständig Wäns beständiga Välgång!

Mina ord äro få, men min hiärtans wälmening ymnog. Jag är utlefwad, men H[err] Archiatren och Riddaren wid sin bästa ålder, huru skulle jag då icke giärna önska att få taga af min snart utskurna Karfståck, och få lägga till Herr Archiatrens wida nyttigare tid?

Jag språkade gierna mera, i synnerhet om wår nyliga Jordbäfning, och dess förunderl[iga] gång, men en tandfeber, som jag nu i 14. dagar motar ymsom med China, ymsom med Pyrmonter Brunswatnet, hindrar mig detta nöyet, och frälsar H[err] Archiatren ifrån plågan att höra mina drömmar.

I denne Månaden tänker jag anträda återresan till Stockholm, då jag ifrån närmare ort, och kan hända i något friskare tillstånd, får försäkra om den så synnerl[iga] som i alla tider oafbrutna och beständiga högacktning med hwilcken jag framhärdar

min wördaste och högstskattade Herr Archiaters och Riddares
tienstskyldigste tienare
och trognaste wän,
Carl G[ustaf] Tessin

upSUMMARY

Carl Gustaf TessinTessin, Carl Gustaf
(1695-1770). Swedish. Count, important
politician and patron of science and
art. He supported Swedish artists and
scientists and collected art, books and
natural history objects. He assisted
Linnaeus’s career in many ways. Married
to Lovisa Ulrica Tessin. Uncle to
Fredrik Sparre. Correspondent of
Linnaeus.
writes a New Year letter to Linnaeus.

Tessin writes that he would like to write more about the recent earthquake, but he us unable to do so as he suffers from a dental fever that he cures with both chinine and Pyramonter water.

Tessin writes that he intends to return to Stockholm during the month and hopes that his health will improve and that he will be able to write again.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (LS, XV, 153). [1] [2]