Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L2678 • Carl Linnaeus to Kungliga Svenska Vetenskapsakademien, 27 February 1761 n.s.
Dated 1761 d. 27 febr.. Sent from Uppsala (Sweden) to Stockholm (Sweden). Written in Swedish.

Min Herre.

för Allionii bref tackar jag så mycket mer, som det innehade de raraste frön. Lätt mig wetta hwad dett kostade; jag har ändoch dubbel winst där af.

Hade pluraliteten i Eder Wettenskaps academie warit nogare utsökte, så hade de räknat för en lycka att fått waldt en braf karl; ty jag har sällan recommenderat, men aldrig andra än wärdige.

jag förbl[ifwer]
Min Herres
ödmiuke tienare

Carl Linnaeus

Kongl[iga]
Wettenskaps Academien
Stockholm
frijbr[ef]

upSUMMARY

Linnaeus thanks the secretary at the Royal Swedish Academy of Sciences [Kungliga Svenska VetenskapsakademienKungliga Svenska Vetenskapsakademien,
Swedish. The Royal Swedish
Academy of Sciences, Stockholm. Founded
in 1739.
, Pehr Wilhelm WargentinWargentin, Pehr Wilhelm
(1717-1783). Swedish. Astronomer and
statistician. Secretary of the Royal
Swedish Academy of Sciences since 1749.
Correspondent of Linnaeus.
] for a letter from Carlo AllioniAllioni, Carlo (1725-1804).
Italian. Professor of botany, Turin.
Correspondent of Linnaeus.
which contained rare seeds.

The majority in the Academy should have been pleased to elect a good man; nothing but worthy men have been recommended by Linnaeus.

upMANUSCRIPTS

a. original (KVA). [1] [2]

upEDITIONS

1. Bref och skrifvelser (1908), vol. I:2, p. 232-233   p.232  p.233.

upTEXTUAL NOTES

a.
[The letter is misdated, should be 1761]