Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L2723 • Carl Linnaeus to Kungliga Svenska Vetenskapsakademien, 1 April 1760 n.s.
Dated 1760 d. 1 April.. Sent from Uppsala (Sweden) to (). Written in Swedish.

Min Herre.

[ ][a][a] : MS1 [the first part of the
letter omitted by Bergius
]
I dag hade jag bref af stackars Martin. han är flitig och giör godt, samblar observationer, som äro märkwärdige. När det är genomläsit så war af den gunsten och sänd mig det tillbakas.

Gud gifwe att någon kunne gå i förskott åt honom på hans stipendium. ty han borde conserveras.

Om M[in] H[erre] skrifver till honom så befall honom änteligen sambla af det som ligger i watnet som perleband och ätes af Sill och Hwalar. Alla tala därom, men ingen oculatus har sedt det.

Vale.
C[arl] L[innaeus]

Upsala 1760
d[en] 1 April[is]

upSUMMARY

Linnaeus has received a letter from Anton Rolandsson MartinMartin, Anton Rolandsson
(1729-1785). Swedish. Student of
medicine. Correspondent of Linnaeus.
[presumably Martin to Linnaeus, 4 March 1760Letter L2701]. He works hard and well and makes remarkable observations.

Linnaeus wishes that somebody could give him an advance on his scholarship.

Martin should be requested to collect that what whale and herring eat and looks like a string of pearls. Everybody talks about it but nobody has seen it.

upMANUSCRIPTS

a. contemporary copy (KVA, Bergius, XVI, 325). [1]

upEDITIONS

1. Svenska arbeten (1878), vol. 1, p. 327-328   p.327  p.328.
2. Bref och skrifvelser (1908), vol. I:2, p. 235-236   p.235  p.236.

upTEXTUAL NOTES

a.
MS1 [the first part of the letter omitted by Bergius]