Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L2727 • Daniel Solander to Carl Linnaeus, 30 May 1760 n.s.
Dated d. 30 Maiji 1760.. Sent from Helsingør (Denmark) to Uppsala (Sweden). Written in Swedish.

Välborne Herr Archiater och Riddare af Kongl[iga] Nordstjärne Orden,

Nu har änteligen convoyen blifvit samlad, så at vid första vind kommer den at afgå. Detta lär såleds blifva det sidsta brefvet hvarmed jag härifrån får upvakta Herr Archiatern. Ibland hela convoyen som är rätt segelstark, finnes ej öfver 4 eller 5 skjepp som tänka gå til London. Ingen Ängelsk convoye är ännu i vår ankommen til Sundet. Jag kommer at härifrån följa med ett Skjepp ifrån Stockholm som föres af Skjepps Capitain Skogberg.

Herr Prof[essor] Burmanni Son är icke ännu rest härförbi, ty för par dagar sedan frågade jag Holländska Comissarien i Helsingör därom.

Hos Nådiga Frun, Mamsellerne och Herr Linnaeus anhåller jag at min hjärteliga Respect måtte förmälas.

Jag har den äran at med djupaste vördnad
in til min död framhärda
Välborne Herr Archiatern och Riddarens
ödmjukaste och lydgaste tjänare
Daniel C[arlsso]n Solander

Helsingörs Redd d[en] 30 Maji
1760.

P.S. Jag anhåller ödmjukast at Herr Archiatern täckas vara så gunstig och efter sitt benigna löfte, låta min K[iära] Föräldrar igenom Herr Archiatern få befordra sina bref til mig.

Monsieur
Monsieur Charles Linnaeus
Archiater & Chevalier a l’Ordre
de l’Etoile du Nord,
a Upsale

upSUMMARY

Daniel SolanderSolander, Daniel (1733-1782).
Swedish. Naturalist, explorer. Student
in Uppsala under Linnaeus and Johan
Gottschalk Wallerius. Went to London in
1760. Curator of natural history
collections at the British Museum.
Botanist on Cook’s first voyage
1768-1771. Joseph Bank’s librarian.
Correspondent of Linnaeus.
tells that the convoy has finally gathered. This letter will be the last from here to Linnaeus. In the strong convoy only four or five ships will go to London. Solander will go by a vessel from Stockholm under ship captain SkogbergSkogberg, Swedish.
Sea-captain.
.

The son [Nicolaas Laurens BurmanBurman, Nicolaas Laurens
(1734-1793). Dutch. Professor of
botany. Linnaeus’s pupil in Uppsala in
1760. Correspondent of Linnaeus.
] of Johannes BurmanBurman, Johannes (1707-1779).
Dutch. Botanist, professor of medicine
in Amsterdam. Close friend of Linnaeus.
Correspondent of Linnaeus.
has not yet passed by. Linnaeus has asked the Dutch commissar at Helsingör about him.

Solander sends his cordial respects to Linnaeus’s wife [Sara Elisabet MoraeaMoraea, Sara Elisabet
(1716-1806). Swedish. Linnaeus’s wife.
Daughter of Johan Moraeus and Elisabet
Hansdotter Moraea. Mother of Carl
Linnaeus the Younger and of Elisabeth
Christina, Louisa, Sara Christina and
Sophia Linnaea.
] and the daughters [Elisabeth Christina LinnaeaBergencrantz, Elisabeth Christina
(1743-1782). Swedish. Daughter of
Carl Linnaeus and Sara Elisabet Linnaea.
Sister of Carl Linnaeus the Younger and
of Louisa, Sara Christina and Sophia
Linnaea. Married to Carl Fredrik
Bergencrantz.Mother of Sara Elisabeth
Martin.
, Louisa LinnaeaLinnaea, Louisa (1749-1839).
Swedish. Daughter of Carl Linnaeus and
Sara Elisabet Linnaea. Sister of Carl
Linnaeus the Younger and of Elisabeth
Christina, Sara Christina and Sophia
Linnaea.
, Sara Christina LinnaeaLinnaea, Sara Christina
(1751-1835). Swedish. Daughter of Carl
Linnaeus and Sara Elisabet Linnaea.
Sister of Carl Linnaeus the Younger and
of Elisabeth Christina, Louisa and
Sophia Linnaea.
and Sophia LinnaeaLinnaea, Sophia (1757-1830).
Swedish. Daughter of Carl Linnaeus and
Sara Elisabet Linnaea. Sister of Carl
Linnaeus the Younger and of Elisabeth
Christina, Louisa and Sara Christina
Linnaea. Wife of Samuel Christoffer
Duse.
] and to Carl Linnaeus the YoungerLinnaeus the Younger, Carl
(1741-1783). Swedish. Botanist. Son of
Carl Linnaeus and Sara Elisabet Linnaea.
Brother of Elisabeth Christina, Louisa,
Sara Christina and Sophia Linnaea.
Attended his father’s lectures, had
private tutors (Löfling, Rolander,
Solander and Falk, all Linnaeus’s
students). Demonstrator of botany at
Uppsala. Succeeded his
father.
.

P.S. Solander asks Linnaeus to let his dear parents [Carl Solander and Magdalena BostadiaBostadia, Magdalena
(1713-1789). Swedish. Daniel Solander’s
mother. Married to Carl Solander, dean
at Piteå. Correspondent of
Linnaeus.
] send their letters to him through Linnaeus.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (LS, XIV, 124-125). [1] [2] [3]

upEDITIONS

1. Collected correspondence (1995), p. 100-101 .