Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L2728 • Carl Linnaeus to Abraham Bäck, 29 May 1760 n.s.
Dated 1760 d. 29 Maji.. Sent from Uppsala (Sweden) to (). Written in Swedish.

Min Kiäreste H[err] Broder.

Nästkommande d[en] 16 junii blifwer här promotion i Medicinen; jag har stådt emot så mycket jag kunnat; en hop äro rätt goda, men några af Edra Medicis wid expeditionen, som fingo så starkt promotorial af Commenderande Generalen och illustrissimi råd, att låta dem komma fram, blifwa promoverade, som wähl kunnat wäntat ett par åhr; dock äro och desse någorlunda passable; men jag hisnar då jag hörer att en hop gossar blifwit promoverade i Gripswald, som jag wet wist ej kunna läsa medicinen innan till. Maken har wähl Sverige aldrig haft, ehuru många warit släta nog. Det giör mig ondt att under M[in] K[iäre] Br[oder] regemente sådane skola existera.

[---][a][a] : MS1 [manuscript damaged]

[---][a][a] : MS1 [manuscript damaged] mogna. jag [kan][a][a] : MS1 [manuscript damaged] wähl specificera en stor catalogie […][a][a] : MS1 [manuscript damaged] M[in] Br[oder] giör bäst om han begiär, så många slag, som kunna bequämligast sås af norre americae wäxter och buskar, utom Ptelea, som här lätt sås.

Wisserligen måste jag en gång föra D[octo]r Burmannus till Drotningholm och Ulricksdahl att där se rariteterne, allenast han först lärer här att dem rätt se.

jag förblifwer
Min Kiäreste H[err]
Broders
ödmiuke tienare
C[arl] Linnaeus

Upsala 1760
d[ie] 29 Maji

upSUMMARY

There will be a promotion of doctors of medicine in Uppsala on the next June 16. Linnaeus has been so much against as he has been able. Many are good, but several, who have studied in Pomerania and been supported by the military and by the Collegium medicum, should have studied some more years. Linnaeus has been surprised to hear that some young students, who cannot even read a medical textbook, have been promoted in Greifswald. Linnaeus regrets that this has happened when Bäck was head of the Collegium medicum.

Abraham BäckBäck, Abraham (1713-1795).
Swedish. Physician, president of the
Collegium Medicum, Stockholm. Close
friend of Linnaeus. Correspondent of
Linnaeus.
should take such species for his garden as are easy to sow. A Ptelea should also be included.

Linnaeus plans to take the young Burman [Nicolaas Laurens BurmanBurman, Nicolaas Laurens
(1734-1793). Dutch. Professor of
botany. Linnaeus’s pupil in Uppsala in
1760. Correspondent of Linnaeus.
] to Drottningholm and Ulriksdal to see the Royal collections, when he has learnt to study them properly.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (KVA, Carl von Linnés arkiv). [1] [2]

upEDITIONS

1. Bref och skrifvelser (1911), vol. I:5, p. 84-85   p.84  p.85.

upTEXTUAL NOTES

a.
MS1 [manuscript damaged]