Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L2787 • Peter Forsskål to Carl Linnaeus, 24 September 1760 n.s.
Dated 24 Sept. 1760. Sent from Gršnna (Sweden) to Uppsala (Sweden). Written in Swedish.

Grenna d[en] 24 Sept[ember] 1760.

Wälborne Herr Archiater och Riddare
af K[onglige] Nordstjerne Orden.

Sedan wi foro från Stockholm, dröjde wi ett dygn hos D[octor] Serenius wid Nyköping. Men hafwa eljest rest jämt så länge dagen warat, fastän i går nog långsamt för elaka wägar af regnet. Till Lindköping war wägen skön och wäderleken, hwaraf den dependerar. Naturalier utom mossar ha wi ej sedt el[le]r fådt tid att söka förn i dag wi funno några i backen långbratten mitt emot ändan af Wisingsö innan man kommer till Grenna. Jag war så oförsigtig wid inpackningen att jag lade Flora Svecica ner i cofferten bland böckren och kommer nu ej efter den el[le]r Systemet på resan. Wet altså ej reda på det som jag nu skickar. Det ena är en

Peziza? globosa albida, rumpens in limbum patentem 5--7fidum, acutum, flavum, disco depresso fusco viscido. Om radix losas med en knif stiger opp ur discus en helt hwit tunn blåsa oval, hög som hela disci brädd, och det med sådan hastighet, att om swampen är lös hop par den ett stycke som en ostmask. I blåsan ses ej frö, och wid skärning käns den cartilagineux. I papperet skickas mogna och omogna. de torde kunnas blötas opp. de stodo på en murken stock, blåsans oppstigande och swampens hoppande, ser rätt artigt ut.

Innelagda Sedum tycks ej wara hwarken album el[le]r annuum. cujus speciei?

Blad och ax af medsända plantago likna aldeles den stora americanska variteten i trägården af plantago lanceolata. Scapus är wäl 1/2 aln lång.

Är swampen Boletus el[le]r ej? som särskilt skickas.

Törs jag bedja Herr Archiatern gifwa någon af sina unga lands-männ [i uppdrag att] gå till H[err] Magister Malmstedt och fråga hwar målaren Dahlman bor i Stockholm, el[le]r om han nu är i Upsala, och med bud låta min Far i Stockholm få wetat. Jag har betalt honom 4 plåtar för en ram till mitt contrefait, och min Far skulle fordra ut den, när han får addresse.

Herr Falck hälsar. Med wördnad är jag stedse Wälb[orne] H[err] Archiaterns och Riddarens
ödmjuka tjänare
Pet[rus] Forsskål

Wi taga wägen åt Jönköping, och sedan kanske till Malmö.

Herr Archiatern och Ridda
ren af Kongl[ige] Nordstjerne Orden
Wälborne Herr Carl Linnaeus
i Upsala

upSUMMARY

Peter ForsskålForsskål, Peter
(1732-1763). Swedish. Naturalist and
explorer. Linnaeusís student, professor
in Denmark in 1759. Joined a Danish
expedition to Egypt and Arabia in 1761.
Died at Jerîm, Arabia.
Correspondent of Linnaeus.
is writing from Gränna reporting on his journey southwards. He stayed a day and a night in Nyköping visiting Jacob SereniusSerenius, Jacob (1700-1776).
Swedish. Bishop, Strängnäs.
. The progress was slow because of rain and bad roads, although the road to Linköping was well. There was no time to collect plants until this day, they found something at the banks opposite Visingsö before arriving at Gränna. Forsskål has sent some of it to Linnaeus. He was so careless when packing for the journey, that he put Flora Svecica 2nd ed.Linnaeus, Carl Flora Svecica
: exhibens plantas per regnum Sveciae
crescentes, systematice cum differentiis
specierum, synonymis autorum, nominibus
incolarum, solo locorum, usu
oeconomorum, officinalibus
pharmacopaeorum
2nd ed. (Stockholm
1755). Soulsby no. 409.
and Systema naturae among [other] books, and cannot access them [so he must leave it to Linnaeus to classify them].

Among them Linnaeus will find Peziza.

Forsskål encloses Sedum, but neither album nor annuum.

He also encloses leaves and ears of plantago and compares it with plantago lanceolata in the garden [Forsskål presumably means Uppsala University Botanical Garden].

Is the fungus a boletus? It will be sent separately.

Forsskål asks of Linnaeus to mandate some of his young countrymen [students] to turn to Magnus MalmstedtMalmstedt, Magnus (1724-1798).
Swedish. Docent of eloquence 1769,
Uppsala, professor in 1777. Father of
Anna Maria Lenngren.
. Could Linnaeus see to it that Forsskålís father [Johannes ForsskålForsskål, Johannes
(1691-1762). Swedish. Clergyman, vicar
in a Stockholm parish. Husband of
Margareta Forsskål, born
Colbeckia. Father of Peter
Forsskål, Johan Christian
Forsskåhl. and Jonas Gustaf
Forsskål.
] in Stockholm gets the address of the painter Paul DahlmanDahlman, Paul (1733-1779).
Swedish. Painter, portraitist,
Stockholm.
, so he can retrieve a frame ordered and paid for.

Johan Peter FalckFalck, Johan Peter (1732-1774).
Swedish. Professor of botany and
curator of the botanical garden of St
Petersburg. Correspondent of Linnaeus.
sends his respects.

P.S. Forsskål and his travel companion[s] are now heading towards Jönköping and will thereafter perhaps go to Malmö.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (LS, IV, 220-221). [1] [2] [3]

upEDITIONS

1. Bref och skrifvelser (1912), vol. I:6, p. 123-124   p.123  p.124.