Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L2789 • Peter Forsskål to Carl Linnaeus, 18 September 1760 n.s.
Dated 18 Sept. 1760. Sent from Stockholm (Sweden) to Uppsala (Sweden). Written in Swedish.

Wälborne Herr Archiater och
Riddare af K[ongelige] Nordstjerne Orden

Det kostade ej hälften så mycket på mig att skiljas wid någon annan i Upsala, som wid Herr Archiatern. Ibland mina ömmaste önskningar blir det, att Herr Archiaterns lefnadstid måtte åtminstone räcka öfwer min, då jag gör mig försäkrad att njuta samma ynnest och samma biträde i Sciencen, som jag haft att hugna mig af, ifrån det jag blef känd af Herr Archiatern.

I morgon w[ill] G[ud] reser jag till Nyköping och har utom det stället ej anledning att dröja mer under resan, så framt ej owäder eller annat oförmodat skulle infalla.

Med Skepparen Johan Pihlström skickas en Spegel, den Herr Archiatern gunstigt täckes emottaga till en liten åminnelse af mig, som knapt i min lifstid kan afbörda mig den skuld, som Herr Archiaterns mångåriga ynnest samlat på mig.

Ifrån Sundet skall jag widare låta höra af mig.

Konsten att kjusa ormar förgät jag fråga Herr Archiatern om. den wore mig nyttig i Orienten, och om förtegenhet derwid behöfs, skal den ej fela.

Med all wördnad är jag stedse
Wälborne Herr Archiaterns och Riddarens
ödmjuka tjänare
Pet[rus] Forsskål.

Stockh[olm] d[en] 18 Sept[ember]
1760.

Spegeln går tullfri. den är förpassad. och frakten är här betald.

a Monsieur
Monsieur Charles Linnaeus,
Archiatre du Roi, & Chevalier
de lí Ordre dí Etoile du Nord
a
Upsale.

upSUMMARY

Pehr ForsskålForsskål, Peter
(1732-1763). Swedish. Naturalist and
explorer. Linnaeusís student, professor
in Denmark in 1759. Joined a Danish
expedition to Egypt and Arabia in 1761.
Died at Jerîm, Arabia.
Correspondent of Linnaeus.
has left Uppsala to set out on his final mission. The lost personal contact with Linnaeus is what he will miss most of all. He wishes that Linnaeus will survive him, so he can always be sure of his support and favour.

The next day Forsskål will go to Nyköping, then proceed down to the Sound, from where he will write again.

Forsskål is sending a mirror with Captain Johan PihlströmPihlström, Johan Swedish.
Sea-captain.
to Linnaeus, a little gift to remember him by and a token of his gratitude.

Forsskål forgot to ask Linnaeus about snake charming; in the Orient such knowledge could be useful.

P.S. The mirror is free from customs, the freight is prepaid.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (LS, IV, 218-219). [1] [2] [3]

upEDITIONS

1. Bref och skrifvelser (1912), vol. I:6, p. 122-123   p.122  p.123.