Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L2830 • Carl Linnaeus to Abraham Bäck, 19 December 1760 n.s.
Dated 1760 d. 19 decembr.. Sent from Uppsala (Sweden) to Stockholm (Sweden). Written in Swedish.

Min K[iäre] H[err] Broder.

Af H[err] Gronovius har jag äfwen fått ett exemplar af hans Historia Regni Animalis & Lapidei för Min K[iäre] Broder, det jag i går gaf H[err] Rothman att lämna i M[in] Broders händer.

Ålliest uti novis literariis har jag nyl[igen] fått

Sebae 3die tome, med sal[ig] Artedii beskrifningar på fiskar. wärket har de prächtigaste figurer äfwen på snäckor, men confusast i utgifwit af den okunnigaste i dessa saker.

Allionii Flora Nicaeensis har rätt rara och artiga örter, som man icke förmodat finnas i Europa, med Ludwigs methode och mine namn.

Leysers Flora Halensis compendium, äfter min methode

Jacquins plantae americanae med många nya genera och species äfter min methode. wärket är excellent, men nog kort.

Brissons 2 tomer om foglar; methoden underlig, blandar Hökar, Höns, sparfwar &c. hopcompilerat, men äger där uti alla de rare foglar af Reaumurs cabinet.

Roques frön, samblade i AEgypten, har jag fått allesammans.

En disputation om Chinesernes Emporistis men en myckenhet örter och insecter från åtskillige orter,

jag förbl[ifwer]Min K[iäre] Broders
ödmiuke tienare
C[arl] Linnaeus

Upsala 1760
d[ie] 19 decembr[is]

Archiatren
Wälborne H[err] Doctor Baeck
Stockholm

upSUMMARY

Not yet available

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (KVA, Carl von LinnÚs arkiv). [1] [2] [3]

upEDITIONS

1. Bref och skrifvelser (1911), vol. I:5, p. 88-89   p.88  p.89.