Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L2846 • Carl Linnaeus to Abraham Bäck, October-December 1760 n.s.
Dated . Sent from () to Stockholm (Sweden). Written in Swedish.

Wälborne H[err] Archiater
Min uprichtigaste H[err] Broder.

Den uprichtigaste wänskap som min K[iäre] Broder städse hållit warm för mig, ärkienner jag med all uptänkelig wördnad, och af uprichtigaste hierta önskar att den alsmächtige Guden täckes i nu ingående och många påfölliande åhr, bekröna Min K[iäre] Broder, Nådige fruen och lilla sonen med all sielfönskelig sällhet, då jag tillika utbeder mig den förmonen att beständigt få äga uti M[in] K[iäre] Br[oder] den enda trogna wän jag här i wärlden. Herren wälsigne hela M. Broders hus. jag är

Min förtrognaste H[err] Broders
ödmjuke tienare
[---][a][a] : MS1 [signature cut out]

Archiatren
Wälborne Herren
H[err] Doctor Baeck
Stockholm

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (KVA, Carl von LinnÚs arkiv). [1] [2] [3]

upEDITIONS

1. Bref och skrifvelser (1911), vol. I:5, p. 89-90   p.89  p.90.

upTEXTUAL NOTES

a.
MS1 [signature cut out]
b.
MS1 [date of the letter cut out]