Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L2871 • Nicolaas Laurens Burman to Carl Linnaeus, 28 February 1761 n.s.
Dated 28 Februar 1761. Sent from Amsterdam (Netherlands) to Uppsala (Sweden). Written in Latin.

Clarissimo Viro,
Carolo Linnaeo Eq[uiti],
Fautori Aestumatissimo,
S[alutem] P[lurimam] D[icit]
N[icolaus] L[aurentius] Burmannus.

Nuper domum reversus, et multis licet interdum incommodis iter meum absolutum sit, salvus tamen et incolumis evasi, Parentemque carissimum prospera in valetudine roboreque corporis sat firmo laetus amplexus fui. Invitus vero destinatum mihi itineris tempus, diutius quam credidissem ob anni tempestatem, per sordidas vias et intemperiem aeris, aliquando nebulosam vel glacialem, peregrinantibus minus faventem, protrahere debui. Profectus enim Hafnia jamdum fui, si bene memini, initio Decembris, sed contrario vento per 8 vel 10 dies ad finem terrae Danicae inter sinus Balticos haerere debui, ubi nec hominum consortia nec aliud, quod mihi placere posset, inveniebatur; in reditu vero et Hamburgi et Bremae quasdam vidi naturalium collectiones, et quidem praecipue conchyliorum, quae prae reliquis hujus historiae partibus ibi aestimabantur, et valde numerosae et divites erant. Lubecae inter unum et alterum musaeum praeprimis eminebat illud Testorpii, qui aliquot ex Insectis et conchyliis, quae in duplo habebat vel minus vulgares censebantur, ad Te mittere promisit, quique mecum, uti omnes, quibuscum in reditu conveni, amicissime agebant. Pro omnibus praestitis officiis, quum apud Te versarer, innumeras adhucdum habeo agoque gratias, nunquamque beneficiorum tuorum immemor ero.

Litterae suavissimae, quas Hamburgi a Te accepi, bene traditae fuere, uti et illae Parentis per D[omi]num Momma a Tabellario remissae.

Horti, quos vidi, fuere Hafniensis, Groningensis et Franequerensis; primus propter praestantia moenia beneque exstructum locum aestimandus, alii vero propter numerum plantarum, inter paucos annos conquisitarum, praeprimis celebres.

Horum Professores Te salutare petiere et praecipue D[omi]nus Lambergen (Groningensis), qui multum curat, ut hortus plantis exoticis, quantum potest, dives sit, sed ob defectum Hortulani, quem ubique quaerebat, et maxime desiderabat, omnia, quae vellet, non tam bene procurare poterat; in hocce, uti et Franequerae apud D[omi]num Ouwens pulcherrima et bona methodo instructa vidi Caldaria, ubi calor circa fundum magis determinabatur, & fenestras superiores magis inclinabantur, quam quidem in vulgarioribus et ubique fere adsuetis antiquioribus plantarum domibus.

Sine dubio jamdum accepisti Floram Frisicam Hortulani horti Franequerensis Meeze, ubi pleraeque in Frisia sponte nascentes plantae enumerantur, ut et expositionem characteristicam classis compositorum ex prodromo Cl[arissimi] Royeni enucleatam, a D[omi]no Le Francq Berkey (dissertationis methodo pro gradu) descriptam, qui liber pulcherrima, et circa hanc classem observata, aeneisque figuris exposita continet; supra nominatus Hortulanus per duos annos jamdum laboraverat in hacce classe examinanda, eumque in finem ea, quae detegerat, brevi tempore in lucem edendi in animo habebat; nunc iterum occupatus in examinatione Cotyledonum, quos nova methodo vel potius ab antiquioribus degenerante aeri incisos et descriptos fasciculorum forma luci exponere consilii erat, quod opus forte erit pulcherrimum et pro iis plantis, quae nunquam flores explicant et per semina acquiruntur, utilissimum.

Halleri Orchides sine dubio jamdum notae erunt, ut et descriptio Zizaneae D[omi]ni Scheuzzeri post ejus dissertationem de alimentis farinosis impressam.

Aliquot septimanis ante reditum meum mortuus fuit Curator Horti Amstelaed[ensis] Rendorp, qui non adeo benigne cum Parente meo egerat et de quo inter nos hacce aestate aliquoties sermo fuit.

Commendo me Amicitiae vestrae, omnesque domi tuae valedicere meo nomine etiam atque etiam rogo!

Dabam Amstelaedami 28 Februar[ii] 1761.

[address]
a Monsieur
Monsieur C[harles] Linnaeus
Professeur tres celebre
a
Upsal.

upSUMMARY

Nikolaas Laurens BurmanBurman, Nicolaas Laurens
(1734-1793). Dutch. Professor of
botany. Linnaeus’s pupil in Uppsala in
1760. Correspondent of Linnaeus.
has returned home safely after a journey that was sometimes hard. He found his father [Johannes BurmanBurman, Johannes (1707-1779).
Dutch. Botanist, professor of medicine
in Amsterdam. Close friend of Linnaeus.
Correspondent of Linnaeus.
] strong and well. The journey had taken more time that he had expected due to the season’s weather. He left Copenhagen in the beginning of December, had to wait eight or ten days for favourable winds alone. In Hamburg and Bremen he saw natural history collections, in particular conchylia, and in Lübeck Peter Hinrich Tesdorpf’sTesdorpf, Peter Hinrich
(1712-1778). German. Merchant,
Lübeck. Correspondent of Linnaeus.
insects and conchylia. The latter promised to send some of the duplicates and some less common to Linnaeus.

Burman expresses once more his gratitude to Linnaeus for all that he has done for him, and he will always remember his kindness. Burman had received his missing letter in Hamburg.

Burman has visited the gardens in Copenhagen, Groningen and Franeker. The first is worth seeing for its buildings, the others for their number of plants, acquired in short time. Their professors send their best regards, in particular Tiberius LambergenLambergen, Tiberius
(1717-1763). Dutch. Professor of botany
in Franeker and from 1753 in Groningen.
(in Groningen) who cares much for exotic plants but is without a gardener. There and in Franeker, with Wilhelmus OuwensOuwens, Wilhelmus (1717-1779).
Dutch. Professor of botany, chemistry
and medicine, Franeker.
, Burman saw beautiful and carefully built hothouses.

Burman supposes that Linnaeus has received the gardener in Franeker, David Meese’sMeese, David (1723-1770).
Dutch. Botanist and gardener at the
Franeker University Botanical Garden.
, Flora FrisicaMeese, David Flora Frisica,
of Lyst der planten welke in de
provintie Friesland in het wilde
gevonden worden
(Franeker, 1760).
. This book enumerates Frisian plants growing naturally with a description of the class of composites expounded in Adriaan van Royen’sRoyen, Adriaan van (1705-1779).
Dutch. Professor of botany, director of
the botanical garden of Leiden.
Correspondent of Linnaeus.
Prodromus [Florae Leydensis ProdromusRoyen, Adriaan van Florae
Leydensis Prodromus, exhibens plantas
quae in horto academico Lugduno-Batavo
aluntur
(Leiden 1740).
] and also described by Johannes le Francq van BerkheyLe Francq van Berkhey, Johannes
(1729-1812). Dutch. Doctor of medicine
at Leiden in 1761. Famous writer.
[in the dissertation, Expositio structurae florumLe Francq van Berkhey, Johannes
Expositio structurae florum qui
dicuntur compositi
(Leiden, 1761).
]. The above mentioned gardener has been busy examining this class for two years and intends to publish a book soon [Burman refers presumably to Meese’s Het XIX Classe van de Genera Plantarum van [...] Carolus Linnaeus., Syngenesia genaamtLinnaeus, Carl & David Meese
Het XIX Classe van de Genera
Plantarum van [... ] Carolus Linnaeus.,
Syngenesia genaamt. Opgeheldert en
vermeerdert. Mitsgaders een berigt van
een Nieuw-Botanisch Stuk, aangaande het
leeren kennen der Planten kort na hunne
Geboorte of uitspruitung uyt hun Zaad.
Als meede de Beschryving en Afbeelding
van een zeldzame en zonderlinge
Zee-Plant
(Leeuwarden, 1761).
Soulsby no. 303.
]. He is also working on an examination of Cotyledons described by a new method.

Burman supposes that Albrecht von Haller’sHaller, Albrecht von
(1708-1777). Swiss. Naturalist and
poet, professor of medicine, botany,
anatomy and surgery at Göttingen
1736-1753. Correspondent of Linnaeus.
”Orchides” [Burman means “Orchidum classis constituta”Haller, Albrecht von “Orchidum
classis constituta”, Acta helvetica,
physico-mathematico-botanico-medica

4 (Basle, 1760), 82-166.
] are known to Linnaeus as well as Johannes Scheuchzer’sScheuchzer, Johannes ?. description of Zizanea published after his dissertation Dissertatio [...] de alimentis farinaceis, etcScheuchzer, Johannes
Dissertatio [...] de alimentis
farinaceis, etc
(Leiden, 1760).
.

A few weeks before Burman’s arrival, Pieter RendorpRendorp, Pieter (c.1700-1761).
Dutch. Mayor of Amsterdam.
, the director of the Amsterdam garden, died. He was not on friendly terms with Burman’s father.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (LS, II, 495-496). [1] [2] [3]

upEDITIONS

1. Bref och skrifvelser (1943), vol. II:2, p. 209-211   p.209  p.210  p.211.