Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L2893 • Carl Linnaeus to Adolph Modéer, 2 March 1761 n.s.
Dated 1761 d 2 Martii. Sent from Uppsala (Sweden) to ? (). Written in Swedish.

Höglärde H[err] Magister.

För ett par dagar sedan hade jag åter H[err] Magistrens hederliga sänning och präktiga sambling af rara insecter, som kommo mig ståteligen till lags, just då fauna skall tryckas och med insecterna begynna. Aldrig någon i Sverige har så förökt swänska Fauna med artiga recreuter, som H[err] Magistren och jag begriper ej hwar H[err] Magistren tages och igenfinnes så sälsame diur. jag är härföre H[err] Magistren mera obligered än jag det kan uttala. [- - - -]

Högl H[err] Magistrens
hörsame tienare
Carl Linnaeus.

Upsala 1761
d[en] 2 Martii.

upSUMMARY

Not yet available

upMANUSCRIPTS

a. contemporary copy (KVA , Bergius, XIX, 225).