Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L2927 • Carl Linnaeus to Abraham Bäck, 17 July 1761 n.s.
Dated 1761 d. 17 julii. Sent from Uppsala (Sweden) to Stockholm (Sweden). Written in Swedish.

Wälborne H[err] Archiater
Min K[iäre] Broder

Nu begynner jag längta att få tala med min K[iäre] Br[or] men hwarföre will M[in] Br[or] aldrig mer se mig i Upsala? jag ligger inne i Upsala och leds nu så mycket wid ferier, som jag för ut trotnat wid arbete. får jag något godt sällskap skall jag resa på en, högst twå dagar till stockholm; fast jag icke har det minsta att giöra där. sed amant alterna Camenae. men att resa till stockholm och ej finna M[in] K[iäre] Br[or] där, woro att gå till siös utan att. få någon fisk.

Lätt mig därföre wetta, om M[in] K[iäre] Br[or] är i staden äller huru länge M[in] K[iäre] Br[or] där förblifwer.

Nytt har jag ej att berätta, mer än det att Ellis har fått rätt på det diuret, som giör äller består af Asteriis columnaribus.

Blom hedrar sig hos tyskarne; som i bref till mig berömma honom mycket.

Näst min wördnad till nådiga fru Syst[er] och lilla hiertungen förbl[ifwer] jag

Min K[iär]ste
Broders
ödmiuke tienare
Carl Linnaeus

Upsala 1761
d[en] 17 julii

Archiatren
Wälborne H[err] Doctor Baeck
Stockholm

upSUMMARY

Linnaeus wants to see Abraham BäckBäck, Abraham (1713-1795).
Swedish. Physician, president of the
Collegium Medicum, Stockholm. Close
friend of Linnaeus. Correspondent of
Linnaeus.
, who does not want to come to Uppsala. Linnaeus is bored and tired, and plans to go to Stockholm to have some change. He has no real errand in Stockholm. He wants to be sure that Bäck will be there, for going to Stockholm without seeing Bäck is to Linnaeus like going to sea without catching fish.

Bäck should let Linnaeus know when he will be in Stockholm.

The only news Linnaeus has is that John EllisEllis, John (1711-1776).
British. Merchant and naturalist, expert
on zoophytes. Correspondent of Linnaeus.
has got hold of the animal that causes or consists of Asteria columnaria.

Carl Magnus BlomBlom, Carl Magnus (1737-1815).
Swedish. Studied in Uppsala under
Linnaeus 1755-1763. Provincial physician
in Dalecarlia. Correspondent of
Linnaeus.
is in Germany, and Linnaeus has heard them praise him very much.

Linnaeus sends his regards to Bäck’s wife [Anna Charlotta BäckBäck, Anna Charlotta
(1737-1767). Swedish. Wife of Abraham
Bäck. Born Adlerberg.
] and son [Carl Abraham BäckBäck, Carl Abraham
(1760-1776). Swedish. Son of Anna
Charlotta and Abraham Bäck.
].

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (KVA, Carl von Linnés arkiv). [1] [2] [3]

upEDITIONS

1. Bref och skrifvelser (1911), vol. I:5, p. 92   p.92.