Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L2958 • Carl Linnaeus to Kungliga Svenska Vetenskapsakademien, 11 September 1761 n.s.
Dated 1764 d. 11 Septemb.. Sent from Uppsala (Sweden) to ? (). Written in Swedish.

Min Herre.

Hederströms rön om Mullwaden har jag genomsedt. jag har intet där emot, beklagar allenast att det är magert, och att Academien skall nödgas uptaga sådane.

Nog menar jag mig hafwa materia till rön, fast woro det flere, men jag har ingen ritare, och aldrig haft sedan jag kom till Upsala. Nog äro här projectmakare i ritning, men inga veri pictores, som kunna imitera naturen.

Med aldra första skall jag återsända Ledermuller; jag måste conferera honom med Roesel, utur hvilket wärk han tagit så mycket, då jag strax skall sända den tillbakas.

Upsala 1764
d[en] 11 septemb[ris]

C[arl] L[innaeus]

upSUMMARY

Linnaeus writes to secretary at the Royal Swedish Academy of Sciences [Kungliga Svenska VetenskapsakademienKungliga Svenska Vetenskapsakademien,
Swedish. The Royal Swedish
Academy of Sciences, Stockholm. Founded
in 1739.
, Pehr Wilhelm WargentinWargentin, Pehr Wilhelm
(1717-1783). Swedish. Astronomer and
statistician. Secretary of the Royal
Swedish Academy of Sciences since 1749.
Correspondent of Linnaeus.
] that he has read Hans HederströmísHederström, Hans
(1710-1792). Swedish. Clergyman.
Correspondent of Linnaeus.
observation on the mole. Linnaeus has no objections but finds it thin and regrets that the academy has to accept it [Hederströmís observation was not published, but there was an annotation about it in transactions of 1761].

Linnaeus says that he has observations but no draughtsman to assist him in Uppsala [Johan Fr. GrieseGriese, Johan Fr. Swedish?.
Illustrator at the Uppsala University.
had succeeded Olof NobeliusNobelius, Olof (1706-1760).
Swedish. Miniature painter. Illustrator
at the Uppsala University. Great
grandfather of Alfred Nobel.
as an illustrator at the Uppsala University in 1760].

Linnaeus will soon return Martin Froben LedermüllerísLedermüller, Martin Froben
(1719-1769). German. Official at the
"Stadt-unde Ehregericht" in
Nürnberg.
work [Linnaeus refers to the Mikroskopische Gemüths- und Augen-ErgötzungLedermüller, Martin Froben
Mikroskopische Gemüths- und
Augen-Ergötzung: bestehend, in ein
hundert [...] Kupfertafeln

(Nürnberg, 1761).
]. He intends to compare it with August Johann Rösel von RosenhofRösel von Rosenhof, August
Johann
(1705-1759). German.
Naturalist and painter.
, from whom much has been taken [Linnaeus refers to the Der monatlich-herausgegebenen Insecten-BelustigungRösel von Rosenhof, August
Johann
Der
monatlich-herausgegebenen
Insecten-Belustigung erster [-vierter]
Theil [...] Nebst einer Vorrede, in
welcher von dem Nutzen der Insecten
gehandelt, was sie seyen gezeiget, und
von der Eintheilung derselben Nachricht
gegeben wird
, 4 vol.
(Nürnberg, 1746-[1761].
].

upMANUSCRIPTS

a. contemporary copy (KVA, Bergius, XV, 80). [1]

upEDITIONS

1. Svenska arbeten (1878), vol. 1, p. 338-339   p.338  p.339.
2. Bref och skrifvelser (1908), vol. I:2, p. 248-249   p.248  p.249.