Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L2974 • Carl Linnaeus to Carl Fredrik Mennander, 23 October 1761 n.s.
Dated 1761 d. 23. Octobr.. Sent from Uppsala (Sweden) to ? (). Written in Swedish.

Högwördige H[err] Doctor och Biskop.

Som jag är öfwertygad att H[err] Biskopen har gunst för mig, och om icke för mig dock för wettenskapen; war därföre så gunstig, då min sak kommer före uti Riksens Ständers Secrete utskott, och då om ingen till gång är i desse beträngde tider till upmuntran för mig, och sök för mig att jag måtte få, såsom Professor Strömmer, lämna min Profession till den där till mäst fallne och applicerade. Ty H[err] Biskopen kan tänka äfter huru äfwentyrligen jag upföder min enda son i detta studio; slår denna ena tiensten felt för honom äfter min död, så är ingen i riket, som han kan söka; och om någon kommer till trägården annor, än där där till är just från unga åhren upfödd, så blifwer den trägård, som nu odisputabelt är den rikaste i werlden på örter, inom några åhr, så älendig, som nu Oxfords trägård, hwilken då Dillenius lefde war den yppersta, men innan Sipptorp där warit 2 åhr, blef så godt som förstörd.

jag förblifwer med wördnad
Högwördige H[err] Biskopens
ödmiuke tienare
Carl Linnaeus

Upsala 1761
d[en] 23 octobr[is]

upSUMMARY

Linnaeus writes to Carl Fredrik MennanderMennander, Carl Fredrik
(1712-1786). Swedish. Archbishop and
scientist. As bishop of Åbo he
promoted science. A new chair in
chemistry, a laboratory, a botanical
garden were founded at his initiative. A
close friend of Linnaeus. Husband of
Ulrica Mennander and Johanna Magdalena
Mennander. Father of Carl Fredric
Fredenheim. Correspondent of Linnaeus.
to ask for his support in appointing Linnaeus’s son [Carl Linnaeus the YoungerLinnaeus the Younger, Carl
(1741-1783). Swedish. Botanist. Son of
Carl Linnaeus and Sara Elisabet Linnaea.
Brother of Elisabeth Christina, Louisa,
Sara Christina and Sophia Linnaea.
Attended his father’s lectures, had
private tutors (Löfling, Rolander,
Solander and Falk, all Linnaeus’s
students). Demonstrator of botany at
Uppsala. Succeeded his
father.
] as his successor as professor in botany when the question will be discussed at Sekreta UtskottetSekreta Utskottet, Swedish.
Committee of the Swedish parliament,
where foreign policy was discussed.
at the Swedish parliament. He refers to the fact that Strömmer [Martin StrömmerStrömer, Martin
(1707-1770). Swedish. Astronomer,
professor in Uppsala from 1745.
] was given the power to find the most fitting person as his successor. Linnaeus writes that his son has been educated to take care of and run the garden in Uppsala. Linnaeus fears that, if his son is not appointed to succeed him, the garden will be ruined in the same way as happened with the garden in Oxford when Sipptorp [Humphrey SibthorpSibthorp, Humphrey (1713-1797).
British. Succeeded Johann Jacob
Dillenius as Sherardian professor of
botany at Oxford. Father of John
Sibthorp. Correspondent of Linnaeus.
] succeeded Johann Jacob DilleniusDillenius, Johann Jacob
(1684-1747). German/British. Studied at
Giessen. Sherardian professor of botany
at Oxford. Correspondent of Linnaeus.
.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (LS, IX, 283-284). [1] [2] [3]

upEDITIONS

1. Brev från och till C. F. Mennander (1939), vol. 3, p. 327 .