Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L2985 • Carl Linnaeus to Abraham Bäck, 27 November 1761 n.s.
Dated 1761 d. 27 Nov.. Sent from Uppsala (Sweden) to Stockholm (Sweden). Written in Swedish.

Min genomärlige, beskedelige och trogneste
Wän

Nu hembär jag hos Min H[err] Broder all uptänkelig tacksamhet för troget träget och gunstigt bistånd. Det är godt och hugnesamt för mig att hafwa en enda bepröfwad wän här i werlden. jag lefwer så länge jag är till, med diupaste ärkiensla Min trognaste Broders tacksamme tienare, och kan ej med orden uttolka mitt hiertas tacksamhet.

jag skall se till om det är mögligt till nästa postdag att öfwersända Materiam Medicam, så wähl jag någonsin förstår.

Hälsa wälborna Fruen med min oändeliga wördnad.

jag förbl[ifwer]
Min enda Wäns
ödmiuke tienare

Upsala 1761
d[en] 27 November.

Archiatren
Wälborne Herren
H[err] Doctor Baeck
Stockholm

upSUMMARY

Linnaeus thanks Abraham BäckBäck, Abraham (1713-1795).
Swedish. Physician, president of the
Collegium Medicum, Stockholm. Close
friend of Linnaeus. Correspondent of
Linnaeus.
for all his help. He has no words for his feelings, and he feels that Bäck is his only true friend in the whole world.

Linnaeus promises to send Bäck Materia medica [Linnaeus means the work with the Pharmacopoea SvecicaSchulz von Schulzenheim, David &
Abraham Bäck
Pharmacopoea
Svecica. Cum gratia & privilegio
s:æ r:æ maj:tis
, 1 ed.
(Stockholm, 1775)
, finished in 1775] by the next mail.

Linnaeus sends his regards to Bäck’s wife [Anna Charlotta BäckBäck, Anna Charlotta
(1737-1767). Swedish. Wife of Abraham
Bäck. Born Adlerberg.
].

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (KVA, Carl von Linnés arkiv). [1] [2] [3]

upEDITIONS

1. Bref och skrifvelser (1911), vol. I:5, p. 99   p.99.