Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L2992 • Carl Linnaeus to Carl Fredrik Mennander, 17 November 1761 n.s.
Dated 1761 d. 17. Novemb.. Sent from Uppsala (Sweden) to ? (). Written in Swedish.

Högwördige H[err] Biskop.

jag är fult öfwertygad att om hela wärlden och alla mine gamble wänner swika mig, swiker doch aldrig Min K[iäre] Broder, Hwars sinnelag städse warit bergfast ifrån de yngre åhren

Academiae trägården är nu i det stånd att hon åtminstone kan skattas till 1 tunna guld. Kommer den i ens händer äfter mig, som ej där till är uppfödd, går hon till sit förra intet, säkerligen inom några åhr; ty att behålla det förwärfwade, där till fordras nog mycken insicht och experience; Får jag lefwa 3 åhr, är jag säker att ingen i Europa skall den skiöta bättre än min son, och då där wid conserveras äfter mig, om Publicum är angelägit om wärket. jag yrkar därföre ej så mycket på denna saken, där äst Riksens högl[ärde] ständer finna utwäg för någon hugnad åt mig på annat sätt.

jag blef förskräkt här om dagen då mig berättades att M[in] H[err] Broder rest hem till finland.

i dag har jag fått 7 utlänska bref, med mycken nytt; där ibland en Flora ingrica.

jag förbl[ifwer] med oafl[åtelig] wördnad
Min gunstige H[err] Broders
ödmiuke tienare
Carl Linnaeus

Upsala 1761.
d[en] 17 Novemb[ris]

upSUMMARY

Linnaeus writes to Carl Fredrik MennanderMennander, Carl Fredrik
(1712-1786). Swedish. Archbishop and
scientist. As bishop of Åbo he
promoted science. A new chair in
chemistry, a laboratory, a botanical
garden were founded at his initiative. A
close friend of Linnaeus. Husband of
Ulrica Mennander and Johanna Magdalena
Mennander. Father of Carl Fredric
Fredenheim. Correspondent of Linnaeus.
and expresses his appreciation of their friendship. Linnaeus writes the Uppsala University Botanical Garden is now worth about one barrel of gold and that in the future it has to be headed by a person who has been brought up and educated in the garden. No one in Europe is more suitable than his son [Carl Linnaeus the YoungerLinnaeus the Younger, Carl
(1741-1783). Swedish. Botanist. Son of
Carl Linnaeus and Sara Elisabet Linnaea.
Brother of Elisabeth Christina, Louisa,
Sara Christina and Sophia Linnaea.
Attended his father’s lectures, had
private tutors (Löfling, Rolander,
Solander and Falk, all Linnaeus’s
students). Demonstrator of botany at
Uppsala. Succeeded his
father.
] and it is important that the garden is saved for the future.

Linnaeus writes that the news of Mennander’s return to Finland has worried him.

Linnaeus writes that he has received seven letters from abroad with a lot of news, for example a Flora IngricaGorter, David de Flora
Ingrica ex schedis S. Krascheninnikow
confecta et propriis observationibus
aucta
(St. Petersburg 1761[-1764]).
[see David De GorterGorter, David de (1707 or
1717-1783). Dutch. Botanist and
physician. Succeeded his father Johannes
de Gorter as physician-in-ordinary to
the Empress Elizabeth of Russia. Son of
Susanna de Gorter, brother of Herman
Boerhaave de Gorter. Correspondent of
Linnaeus.
to Linnaeus, 5 July 1761Letter L2933].

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (LS, IX, 285-286). [1] [2] [3]

upEDITIONS

1. Brev från och till C. F. Mennander (1939), vol. 3, p. 327-328 .