Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L3007 • Carl Linnaeus to Johan Olivecreutz (before ennoblement Gezelius), 15 December 1761 n.s.
Dated 1761 den 15 dec.. Sent from Uppsala (Sweden) to Åbo (Finland). Written in Swedish.

Wälborne H[err] Lagman,
Min store gynnare!

All uptänkelig tacksägelse för brefwet. Aldrig hade jag förmodat att Gud skulle utsett H[err] Lagmannen, hos hwilken jag aldrig haft tillfälle att blifwa bekant, till min lyckas befordrare. Jag är bekymrad hur jag skall undvika att dö otacksam.

Om någon dag blifwer ledig under ferierna, så låt oss få se H[err] Lagmannen i Upsala, att jag får personligen visa den vördnad jag hyser mot så mycken och så oförskyld gunst. Så länge jag lefwer, skall jag aldrig förgäta med all uptänkelig vördnad att vara

Wälborne H[err] Lagmannens ödmjuke tjenare
Carl Linnaeus

Upsala 1761 den 15 dec[ember]

upSUMMARY

Linnaeus thanks for the letter from Johan Olivecreutz (before ennoblement Gezelius)Olivecreutz (before ennoblement
Gezelius), Johan
(1721-1804).
Swedish. Secretary of Åbo
University. Judge of Scania and
Blekinge.
[this letter has not come down to us]. He had never expected Olivecreutz, whom he hardly knows, to contribute to Linnaeus’s happiness.

If Olivecreutz gets a day off, Linnaeus would like to see him in Uppsala. Then, he will show him his reverence personally.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (BNR, Fonds. 993. P. K. Suchtelen, cart. 85 No 1804).